Annons

Fler män som arbetar i äldreomsorgen, vad blir bättre av det?

Så länge jag kan minnas har jag hört att det är ett problem att så få män arbetar i äldreomsorgen. Ja, jag har inte bara hört det – jag har sagt det själv också och under en kortare tid för länge sedan var jag dessutom anställd i en kommun för att särskilt arbeta med frågan. Uppdraget var att hitta sätt att locka män till vården, och jag och resten i projektgruppen tänkte så det knakade och letade goda exempel från hela landet. Men vad jag minns så hade man inte lyckats särskilt väl någonstans och det enda konkreta vi kom fram till, det som på sina håll resulterat i just fler män, var ett samband mellan män och män. Det vill säga att ju fler män det fanns på en arbetsplats, t ex på ett äldreboende, desto lättare verkade det vara att rekrytera ytterligare män (med andra ord: män trivs med män). Fast vi kunde också konstatera att det var svårt att få männen att stanna, och det var definitivt svårt att hitta män med rätt utbildningsbakgrund – eftersom som få killar väljer att gå gymnasieprogram med omvårdnadsinriktning. Att hitta killar som ville vikariera under sommaren, eller på helger – medan de gick en utbildning – det gick. Men sedan var det stopp.

På en blogg läser jag nu om det här igen. Om Problemet. Det stora problemet med att äldreomsorg nästan bara utförs av kvinnor. Och jag funderar på det där, vad är egentligen problemet – och för vem är det ett problem? Skulle äldreomsorgen bli bättre av att fler män arbetade där? Är män bättre än kvinnor på omsorg? Inget jag sett genom åren tyder på det. Killarna som vikarierat på sommaren har inte gjort ett bättre jobb än tjejerna (däremot har jag många gånger sett att ordinarie personalstyrka inte ställt lika höga krav på killar som vikarierar som på tjejer som gör det, det har inte krävts lika mycket av en kille för att han ska uppfattas som ”bra” som det har krävts av en tjej).

LÄS MER:  Kortare arbetstid i teori och praktik

När man frågar folk varför så få män vill arbeta i äldreomsorgen, brukar de flesta svara att det beror på de förhållandevis låga lönerna, att män inte går med på att tjäna så dåligt. Det tycks också finnas en uppfattning om att lönerna skulle öka med fler män. Fast jag vet inte. Jag känner massor av män som arbetar i branscher där lönerna inte är högre än i äldreomsorgen och jag är inte säker på att det argumentet håller. Ett annat skäl till att så få män arbetar i äldreomsorgen är att det fortfarande finns så många deltidstjänster, och det kan det nog ligga något i och då kan vi möjligen få se fler män framöver, eftersom fler och fler kommuner nu tänker om och tänker till och ser heltidstjänster som något nödvändigt för att kunna rekrytera personal över huvud taget.

Men om vi bortser från det som har med personalen att göra, för jag har ändå uppfattat att det finns tankar om att män skulle göra äldreomsorgen bättre, höja kvaliteten ännu mer. Vilka är då problemen som ska lösas med fler män? Vad skulle bli bättre? Vad har ni för erfarenheter? Vad tror ni? Och ni som verkligen lyckats med att rekrytera män – vilka är framgångsfaktorerna? // Lill

PS. Hej alla ni män som faktiskt arbetar i äldreomsorgen! Det här är inget angrepp på er. Jag tror vare sig ni gör ett bättre eller sämre jobb än alla kvinnor. Jag är mest nyfiken på varför kvinnor (och män) tror att omsorgen blir bättre med fler män.

LÄS MER:  Förändras musiksmaken med åldern?

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

12 Comments on "Fler män som arbetar i äldreomsorgen, vad blir bättre av det?"

 1. Fördelarna som jag ser med fler män i vård och omsorg är att hyresgästerna tycker att det är trevligt. Dessutom blir det ofta ett annat klimat på arbetsplatsen med många olikheter bland medarbetarna – det gäller olikheter i kön, ålder, bakgrund och intressen. En homogen arbetsgrupp blir lätt fast i sina strukturer, arbetssätt och förhållningssätt, och är därför oftast inte så utvecklings- och förändringsbenägna. Det är min erfarenhet…

 2. Orsaken till de få män som jobbar i kommun/landsting har, som jag ser det, kulturella orsaker.
  Omvårdnade, av barn/äldre, har av hävd varit ett kvinnligt ansvarsområde.
  På 70-talet fanns det förhållandevis många män i vården. Både i barn- och äldreomsorgen. Varför?
  Nja det var även då dåligt betalt och dåliga scheman – så det kan inte vara orsaken.
  Det var nog den s.k. tidsandan – det var okey att bejaka den ”mjuka” sidan av personligheten. Jämlikheten stog också högt i kurs.
  Efter globaliseringen kommer influenser från hela världen och i många fall mer konservativa impulser.
  Min personliga erfarenhet är att en blandad personalgrupp är mer dynamisk och på något sätt ger lite olika infallsvinklar på omvårdnaden – det är troligtvis vår uppfostran som ger vissa skillnader.
  För ca 10 år sedan gjorde Landsting/Kommuner en utredning om hur vi skall locka mer ungdomar, pojkar/flickor, till vården.
  Några av resultaten var att vi måste höjja statusen och i det sammanhanget nämndes löner, högre grundlön/högre OB-ersättning m.m., och scheman, färre helger/inga delade turer/m.m.. Tyvärr har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll.
  Ekonomin har styrt utvecklingen. Men här får vi tänka om och prioritera omvårdnaden av barn och äldre för att få en mänsklig omvårdnad. Inga lätta politiska beslut förstås.

  Mvh Pelle. Som jobbat i vården sedan 70-talet.

 3. owe fjellborg | 10 maj, 2012 kl. 09:50 | Svara

  Under många år har vi haft ambitionen att öka andel män i äldreomsorgen och barnomsorgen. Brandkåren har å sin sida strävat efter att öka andel kvinnor. Vi har alla misslyckats. Det handlar om att vi når upp till 2-3 % eller 5-6% av det underrepresenterade könet och vi vill nå 40%.
  För att slippa spekulera skulle jag vilja se en enhet inom respektive verksamhet ovan, våga pröva, få pröva att jobba med att anställa minst 40% av det underrepresenterade könet i minst 10 år. Försöket skulle vara under kontroll och vi skulle kunna jämföra dessa enheters prestationer med andras över tid. Alla aspekter som idag följs: ekonomi, brukarundersökningar, medarbetarundersökningar mm.
  Vi kan då kanske få svar på frågor som -blir det bättre med män i vården? Brinner hus ner mer när kvinnor är fler i brandkåren? Blir förskolebarn mer harmoniska på enheter där det drösar av män? Våga pröva!

  Owe som följt diskussionen sedan- 70 talet

 4. Peter Sjöstrand | 10 maj, 2012 kl. 12:52 | Svara

  Frågan om andel män och kvinnor inom äldreomsorg borde ha samma utgångspunkter som genusfrågan har inom andra samhällsområden. Det viktiga är att rekrytera människor som har kompetens och engagemang för sitt uppdrag. Om det är en kvinna eller man borde inte vara viktigt. Jag kan konstatera att andelen män i utbildningar för området både på gymnasienivå och högskolenivå i stort har varit konstant de senaste 30 åren. Jag tror inte på någon stor förändring framöver heller.
  Peter Sjöstrand, som jobbat med äldrefrågor sedan slutet av 70 -talet.

 5. mystersly unamed | 10 maj, 2012 kl. 15:26 | Svara

  jag tycker det låter underligt att man faktiskt försöker ersätta en riktig partner med en personal inom hemtjänsten och ädre vården där man idag faktikt placerar yngre med thandikapp. ja jagh ar ju hört att gör en politisk agenda genom att skilja par åt. äckel sverige
  När jag skulle köpa städservice då sa man till mej att jag hade ju hemtjänsten…då vill man altså både ersätta vänner bekanta familj med en hemtjänst vårdpersonal.
  snacka om prostitution. horor det är vad man blir om man
  gör som man gör idag. Vårdpersonalen anställer före detta horor som ska då gnida de sexuellt utorkade i underlivet och få betalt för det…
  jag hatar sveriges fashist politik och nationalisocialistk uträknaden hur man kan måtta ut de vårdbehövande i
  en måttstock av äckel.

 6. Glenn i Umeå | 11 maj, 2012 kl. 13:55 | Svara

  Det handlar ju inte om vem som gör bästa jobbet utan att erbjuda den bästa åldringsvården och då innefattar det ju naturligtvis en blandning av personal både i kön och ålder. Jag har nu jobbat ett år i den kommunala hemtjänsten i Umeå ute på landet som ensam kille i början nu är vi 2 i laget och visst behövs vi! Främst tycker jag att den sociala tiden är eftersatt och blir automatiskt vinklad om all personal är kvinnor. Jag har mött så många gubbar som älskar sitta och prata fiske, jakt, bygga, bilar just för dom inte har några manliga bekanta kvar. Men visst jag kan erkänna att kraven är lägre på mig som man när städ och liknande skall utföras men därför gör jag ju inte ett sämre jobb, det har nog mer med generation och uppfostran att göra. Sen tycker jag en annan fördel man har som snart 50-åring och det är att man är mer bekant med den generation vi främst vårdar, lättare hitta samtalsämnen och förståelse för vissa rutiner, men därför är inte ungdomar sämre men får profilera sig med hjälp av andra metoder och ämen.

 7. Hej! Min erfarenhet är att de gamla tycker det är trevligt och mysigt med manliga biträden, inte tu tal om annat. Men det intressanta är att det alltid är kvinnor som mal på om hur viktigt det är med män i äldreomsorgen. Det är som att kvinnor tycker att ett arbeta får tillräckligt status först när män finns med på arenan. Det är en annan aspekt på det du skriver, men en sorglig sådan.

 8. Anders Åbom | 16 maj, 2012 kl. 11:50 | Svara

  Det viktigaste skälet, som jag ser det, att det borde vara fler män i omvårdnandsyrken är att det skulle utöka rekryteringsbasen för lämpliga personer. Idag väljer de flesta män som skulle passa bra i ett omvårdnadsyrke en annan inriktning på grund av de utbredda och genomgripande värderingar av män/manligt och kvinnor/kvinnligt som gjort Sveriges arbetsmarknad till en av Europas mest könssegregerade. Det är exakt samma skäl som gör att det borde sitta fler kvinnor i bolagsstyrelser. De som där motsätter sig kvotering bortser från att dagens totala mansdominans innebär just en kvotering. det är inte kompetensen som avgör. Vi går miste om i stort sett halva rekryteringsbasen. Det är sant att det på 70-talet fanns ett mer utbrett stöd för att bryta dessa mönster, men sedan 80-talet och än idag är det tillbaka till det gamla. Kvinnor har av flera skäl lättare att ta sig in i ”manliga områden”. Jag vet inte vad som skulle krävas för att öppna männens envisa fasthållande i de traditiionella värderingarna, men utökad pappaledighet är troligen en bra medicin. Förebilder, goda arbetsvillkor och ett anseende som arbetet faktiskt förtjänar skulle också vara bra. Och så ska nog ”mostrarna” sluta säga att de har ett skitjobb…

 9. Glenn och Henke, när ni skriver om att det ställs lägre krav på er, kan jag inte låta bli att tänka på alla de kvinnor jag pratat med som arbetar i mansdominerade branscher. De säger att de upplever att det ställs HÖGRE krav på dem, att de måste prestera mer än sina manliga arbetskamrater för att uppfattas om lika kompetenta.

 10. Patrik Grahn | 7 mars, 2013 kl. 03:24 | Svara

  För att få in mer män/killar inom äldreomsorgen,så behövs det kampanjer som kommuner och landsting arrangerar i samarbete med arbetsförmedlingen.Att inte Arbetsförmedlingen ser till att satsa på att anordna arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa män/killar,som är intresserad av att testa på vårdjobb,tycker jag är under all kritik. Många män/killar skulle gärna ta jobb inom vård och omsorg,och finns det också möjlighet att via praktik,eller nystartsjobb,som man/kille få jobb inom vård och omsorg?. Sen om man ska få fler män/killar att testa på jobb ino vård och omsorg,så måste lönerna upp,och sen omvandla många deltidsarbeten till heltidsarbete,för det finns ett stort behov av folk inom vård och omsorg fram till år 2020 behövs minst 300000 personer för att täcka upp behovet inom vård och omsorg i takt att fler svenskar blir äldre,och att fler funktionsnedsatta behöver assistans för att komma ut på aktiviteter,uträtta ärenden på stan ,samt assistans med väckning på morgonen,städning,matlagning,tvättning,samt att man hjälper till att boka färdtjänst till de som inte kan ta sig fram på egen hand.Jag själv en kille strax 50 jordsnurr är inne på att eventuellt sadla mig om till jobbinom vård och omsorg.

 11. Hej!
  Som tillägg till denna diskussion skulle jag bara vilja påpeka att män behövs i vården av just den anledningen till att vi kompletterar varandra. De flesta grupper mår bra av variation av gruppsammansättning. Jag har själv arbetat många år inom vården som både undersköterska och sjuksköterska. Min erfarenhet pekar tveklöst på att grupper med könsvariation berikar en arbetsgrupp. Att påstå att det skulle vara lägre krav på män är något som jag inte kan ställa mig bakom, det kan snarare vara tvärtom i vissa fall. Flera har givit bra exempel redan på den berikning som män kan innebära för vården. Gamla föreställningar lever kvar om att det är kvinnan som är ämnad för omsorg/omvårdnad men den föreställningen är på väg att suddas ut allt mer. Finns inga vetenskapliga belägg för att en kvinna bättre skulle kunna förmedla omsorg än vad en man kan. Just värderingar i sociala kontexter och normer i vårt samhälle har säkerligen styrt/påverkat många män i deras val av yrke. Jag tror inte att män nödvändigtvis söker sig hellre till arbetsplatser inom vården just för att där finns andra män. Jag tror snarare att det handlar om att vissa inriktningar intresserar mer än andra (exempelvis ambulansen) ett annat skäl torde vara rekryteringsansvariga och hur de marknadsför/profilerar arbetsplats etc vid nyanställningar. Och givetvis är det så att löneläget har betydelse för om män söker sig till omsorgen eller inte. Det går inte att frångå. De flesta låglönejobb är just kvinnodominerade.

  Med vänlig hälsning manlig sjuksköterska inom äldreomsorgen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.