Annons

Fakta och myt i fallet med svartjobb i hemtjänsten enligt Ljusdals kommun

Här är Ljusdals kommuns egen syn på vad som hänt och inte hänt i fallet med ”svartjobbarna”. // Lill

För att om möjligt stävja mytbildning och ”snöbollsrullning” i media angående ”svartjobbare” i hemtjänsten inom Ljusdals kommun vill vi tala om vad som är fakta och vad som inte är det: Kommunens utredning har fastlagt att två ordinarie anställda inom hemtjänsten i ett distrikt inom Ljusdals kommun vid tre angivna tillfällen använt sig av ersättare som inte anlitats av arbetsgivaren utan vidfrågats och betalats av den enskilda medarbetaren. De ersättare som då använts har också varit anlitade som timvikarier av bemanningsenheten vid kommunens äldre- och handikappomsorg och i denna roll anlitats på den aktuella arbetsplatsen. Det senaste kända tillfället som en ”svart” vikarie anlitats har varit i november i år och de två tidigare någon gång tidigare under detta år.

Med hänvisning till ovanstående anser vi inte att det finns stöd för att säga att det varit satt i system att ta in ersättare på detta sätt. Dagens Nyheter som skrivit att detta skett systematiskt får i så fall stödja sig på källor som vi inte har tillgång till. Chefen på plats har inte förstått det som hänt (vid tre tillfällen under ett år) men kunde med facit i hand förstå en situation eller kommentar som tidigare inträffat, som uttryck för detta förhållande.

Enhetschefen och de två vårdbiträden som tagit på sig att de använt ”svarta” ersättare har alla tilldelats en erinran. De har i övrigt ledningens förtroende att fortsätta på sina tjänster. Kommunen har i handläggningen av ärendet tagit stöd av arbetsrättslig sakkunskap och kommit till slutsatsen att erinran till enhetschefen och de två bekräftat inblandade är en tillräcklig åtgärd för vad vi nu har att utgå ifrån. På längre sikt finns ett antal åtgärder som kan vara nödvändiga, en fortlöpande god kontroll av tjänstgörande personal genom tillgång på personer med ledningsansvar liksom olika former av IT-stöd (för dokumentation av insatser och tider mm.) är viktigt. Hemtjänstens arbete är förknippat med stor frihet och motsvarande sätt stort ansvar. Personalen har tillträde till ett stort antal privata hem och reser långa sträckor för besök med de olika insatser det gäller. Detta system måste fungera alla dagar dygnet runt, året runt.

Det inträffade är oacceptabelt och mycket allvarligt och det kommer att vara föremål för fortsatt utredning och åtgärder under en längre tid. Det är uttryck för en bristande respekt för detta arbetes betydelse och ansvaret som följer med det för de utsatta personer som dagligen behöver stöd. Det är också ett uttryck för en bristande förståelse och respekt för de regelverk som gäller inom kommunens verksamhet i allmänhet och särskilt inom äldreomsorgen.

Enligt uppdrag

Anders Åbom, Utredare Ljusdals kommun

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

4 Comments on "Fakta och myt i fallet med svartjobb i hemtjänsten enligt Ljusdals kommun"

  1. kommuninvånare | 17 december, 2009 kl. 13:49 | Svara

    Tar man bara vara på det som framkommer i utredningen så leder den säkert till en positiv förändring. Dvs inget ont som inte för nåt gott med sig!

  2. Man kan tappa hakan också. Det gjorde jag när jag nu skulle göra inlägg i debatten – Ni har censurerat och tagit bort alla kommentarer förutom utredarens maktfullkomliga inlägg!!! Det har förekommit tidigare också och är en skam för ansvariga. Inte vill jag skriva kommentarer när debatten stryps på detta sätt. Jag låter mitt inlägg vara men vill bara säga att sympatin står på ”de svagas” sida. Hemtjänstens folk är värda all aktning för det jobb de gör under ofta svåra förhållanden. Jag blev mycket beklämd när jag läste sista delen i Åboms ämbetsmannalika kommentar. Snacka om rädsla för media!!

  3. Rädslan för media – Kan vara ett bra sätt att skapa positiva förändringar som annars hålls inne pga kommunernas ansträngda ekonomi.

  4. Hej Lars Härås! Nej, vi har inte tagit bort några kommentarer. De kommentarer du antagligen syftar på ligger under mitt eget inlägg ”Mycket ska man höra…”, längre ner på sidan. Vänliga hälsningar från Lill Jansson, redaktör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.