Annons

Effektivitet är bra. Även i äldreomsorgen.

Optimal planering och nyckelfria lås effektiviserar äldreomsorgen

Nu förtiden pratar vi mycket om effektivitet. Även i branscher och verksamheter där vi tidigare inte varit så bekväma med begreppet. Bra, tänker jag. Effektivitet är bra, även i äldreomsorgen. För det handlar egentligen bara om att använda de resurser vi har på bästa sätt, så att vi får ut så mycket som möjligt av pengarna. Och det är aldrig fel.

Vitalismässan tidigare i vår träffade jag folk från STT Condigi. De arbetar just med effektivitet, med tjänster som på olika sätt gör att vissa saker som måste göras går snabbare att göra, och att personalen i äldreomsorgen därför får mer tid över till det som är själva kärnan i äldreomsorgen, dvs tid för brukarna. STT Condigi kan bl a hjälpa till med:
– Optimal planering av hemtjänstens verksamhet både planerade hemtjänstbesök, arbetsorder och personalaktiviteter
– Kvalitetssäkring av vad som är utfört (insatsrapportering).
– Mobil hantering av trygghetslarm
– Nyckelfri öppning av brukarens entrédörr, styrt från personalens mobiltelefon

Så här kan en dag se ut för personalen om man använder sig av deras verktyg:
1. Man loggar in i sin mobiltelefon på morgonen (man behöver alltså inte åka till grupplokalen utan kan logga in redan vid frukostbordet hemma). Man får då direkt i mobilen en lista på vilka besök som man har i sin planering för dagen. Man kan kolla igenom besöken för att se om det är något speciellt för dagen eller om det är en vanlig normal dag.

 
2. Man tar fram dagens första besök och får då den information som man behöver för att ta sig till brukaren (vägbeskrivning, portkoder, mm). Man får även med en direktlänk till brukarens hemtelefon så att man lätt och snabbt kan ringa upp brukaren om man skulle vara lite försenad.

 
3. När man kommer hem till brukaren så behöver man bara aktivera brukarens lås genom att knacka på dörren för att dörren skall låsas upp (kravet är att personalen har nyckelkoden i sin mobiltelefon, vilket man ju har när man har loggat in). När dörren låses upp så startar också automatiskt besökstiden. Har brukaren inte ett nyckelfritt lås så startas besöket genom att mobiltelefonen läggs mot den unika RFID-bricka som finns innanför dörren hos brukaren. När besöket startas så visas i mobilen vilka insatser som är planerade i besöket och även den besöksbeskrivning som gäller för besöket. (En fantastisk tillgång med direktinformation för de vikarier som inte känner brukaren sedan tidigare)

 
4. När besöket är klart så lägger man mobiltelefonen mot RFID-brickan för att avsluta besöket, eller också görs detta när man låser igen dörren när man går. Om Man inte har utfört alla planerade insatser så avmarkeras den insats som inte är utförd och man måste då göra en avvikelserapportering som anger varför man inte har utfört insatsen. På samma sätt gör man en avvikelserapportering om besöket inte utförs alls, vilket ju kan bero på att brukaren inte är hemma, inte vill ha någon hemtjänst idag eller att exempelvis anhöriga redan har utfört alla insatser. Det finns två typer av avvikelse beroende på om besöket/insatsen skall debiteras eller inte. Det beror då på om besöket eller insatsen inte utförs beroende på att personalen inte har tid eller på att brukaren inte har avbokat inom föreskriven tid.

 
5. Om det under dagen (mellan besöken eller under ett besök) kommer ett trygghetslarm från en brukare i gruppen så går larminformationen ut till de 2-3 personal som har ansvar för larmhanteringen, antingen till alla samtidigt (den som först trycker på knappen ”Ta larmet” blir den som får samtalet med brukaren och som sedan har ansvar för larmåtgärden) eller också går larminformationen först till den 1:a i turordningen och om denna väljer att ”Neka” så går larminformationen direkt till den 2:a i ordningen, osv. tills någon trycker ”Ta larmet”. Om man efter samtal med brukaren konstaterar att det krävs en åtgärd så läggs larmet på bevakning (separat bevakningslista) hos den personal som har besvarat larmet. Om det däremot räcker med att bara prata med den som larmar så kvitteras larmet direkt av den personal som tagit larmet.

 
6. När alla besök för dagen är avklarade så är mobiltelefonens display tom och alla utförda besök finns då i en egen lista ”Utförda besök” där man kan gå in och titta om man kontrollera något speciellt vid dagens slut. //Lill

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Effektivitet är bra. Även i äldreomsorgen."

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.