Annons

Trelleborg har digital planering i verksamheten särskilt boende

Mobila IT-lösningar för vård och omsorg blir alltmer självklara och även inom särskilt boende kan de frigöra tid och öka kvaliteten. Trelleborgs kommun hade redan infört IntraPhone inom bland annat hemtjänsten men inom särskilt boende jobbade man fortfarande manuellt med schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter för personalen.

Gunvor Westerberg, enhetschef för Smygehem särskilda boenden i Trelleborg, tyckte att det behövdes bättre strukturer och arbetssätt. Inom särskilt boende hade man inget digitalt hjälpmedel för planeringen, utan varje avdelning delade upp vem som skulle gå till vilken brukare varje dag.

Våren 2016 startade Smygehem därför ett samarbete med IntraPhone för att utveckla en motsvarande digital och mobil tjänst för särskilt boende. IP SäBO började sedan införas på försök på ett par avdelningar i taget. Till stor del användes hemtjänstens mallar, men med tillägg av arbetsuppgifter som finns inom särskilt boende, exempelvis utevistelse, städning och uppackning av varor.

– Den stora vinsten är att vi kan se var det finns luckor och frigöra tid, säger Gunvor Westerberg. Behovet av vikarier minskar när vi kan se direkt i vår planering att det finns tid att hämta någon annanstans. När någon blir inlagd blir det kanske 1,5 timmar över för en medarbetare som då kan använda den tiden för att hjälpa en annan avdelning som behöver det. Vi kan också tydligt se vilken tid en insats faktiskt tar, och antingen tilldela mer eller mindre tid utifrån den verkliga tidsåtgången.

För personalen har IP SäBO inneburit att de har fått en tydlig arbetsbeskrivning vilket är en stor fördel, menar Gunvor Westerberg. – När man är färdig och har gjort sina insatser kan man gå hem och verkligen veta att man inte har glömt eller missat något. Nu är det också så att alla faktiskt tar sin rast som de ska, eftersom det är inlagt i schemat så att du måste ta din rast.

Arbetsfördelningen blir dessutom jämnare eftersom var och en får sitt eget tydliga schema. Det går inte längre att förhandla bort eller lägga över uppgifter på en kollega som har svårt att säga nej, menar Gunvor Westerberg.

– Det är mycket lugnare och mindre stressigt på avdelningarna. Personal behöver inte springa runt och fråga sina kolleger ”har du gett den där medicinen till Kalle?” utan allt syns tydligt i systemet och är det något man inte hunnit med, rapporterar man över det enkelt i systemet till nästa team, fortsätter Gunvor Westerberg.

För de boende ger tjänsten bättre kontinuitet då de i större utsträckning får samma medarbetare som hjälper dem. Allt som görs loggas och syns i IP SäBO, vilket är en trygghet även för anhöriga som annars kan bli osäkra på om den äldre verkligen fått sin dusch eller någon annan insats en viss dag.

Även om det gått för kort tid för att kunna räkna ut eventuella besparingar är Gunvor Westerberg säker på att IP SäBO sparar både tid och kostnader.

– Det är för tidigt att kunna räkna på det, men jag är helt övertygad om att vi kommer att kunna se det när det gått en tid. Det är ju alltid en inkörningsperiod då det blir lite fel och man märker att vissa saker behöver justeras i systemet. Det är också så att vi fortfarande jobbar med människor, så du kan inte bara styras av raderna på ditt schema utan du måste titta dig omkring och bedöma om något behöver göras.

Så funkar IntraPhone SäBO
• Planering för alla äldre på avdelningen blir till dagens schema för varje medarbetare – tillgängligt i mobilen hela tiden
• Medarbetarna markerar varje insats de gjort direkt i appen
• Möjligt att skriva eller tala in meddelanden till avlösande personal
• Pausa brukare/pågående besök vid t ex trygghetslarm hos annan person
• Gruppinsatser som måltider, aktiviteter och utevistelse kan loggas på flera äldre, sedan delas tiden upp på varje person
• TV-Vy – planeringen kan läggas upp på tv-skärm för en total översikt
• Byta besök – vid tidsbrist t ex kan man byta besök med kollegan

 

Välkommen att läsa mer på  http://intraphone.com/

Bli den första att lämna en kommenter på "Trelleborg har digital planering i verksamheten särskilt boende"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.