Annons

DEBATT: Äldrefrågorna måste synliggöras mer i samhället

Både äldrefrågor och frågor som berör personer med funktionsnedsättningar i samhället måste debatteras mer. Frågorna måste synliggöras mer än vad som är fallet idag och särskilt måste äldre och funktionshindrade få information om sina rättigheter. Det är skrämmande att kommunerna inte är mer aktiva i arbetet med att ge äldre information om möjligheter att överklaga beslut. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Det här är dessvärre ingen engångsföreteelse. Jag menar då att äldre och personer med funktionshinder inte får information om sina rättigheter i kommunerna. År efter år kan det konstateras att de äldre i samhället inte blir tillräckligt informerade att dom kan överklaga beslut som går dom emot. Varför är det så? Och varför blir det inte så mycket bättre? Vad har kommunernas att förlora på att ge de äldre och närstående mer information? Samhällsarbetare, socialarbetare, forskare inom området måste tillsammans engageras sig mer i dessa frågor.

Rapport förvånar inte
För bara någon vecka sedan kom Socialstyrelsen med en ny version av Äldreguiden som handlar om äldrefrågor i fokus. Avsikten med Äldreguiden är att äldre och närstående ska kunna få mer information om äldreomsorgen i kommunerna. En fördel med Äldreguiden är också att den ska kunna vara en lärplattform också för personal och beslutsfattare inom äldreområdet för att såväl vård som omsorg ska kunna bli bättre.

Jag blir beklämd när jag tar del av Äldreguiden i år. Kommunerna får förvisso bra betyg för hur de informerar om äldreomsorgen och dess innehåll på kommunernas hemsidor på Internet. Men bara 30 procent av landets 290 kommuner ger information om att man som äldre har rätt att kunna överklaga ett biståndsbeslut. Det är ingen upplyftande läsning hösten 2011. Förra året var benämnt som ett ”tillgänglighetsår”. Då skulle inte bara fysiska offentliga miljöer vara tillgängliga utan även kommunal service.

Gemensamt forskningsområde
Det är nödvändigt att äldrefrågorna och frågor inom funktionshinderområdet kan betraktas ur samma perspektiv här. Det seniora samhället innebär inte bara att andelen äldre i befolkningen stiger. Det innebär också att antalet förvärvade fysiska men även psykiska funktionsnedsättningar ökar. Alla måste kunna få korrekt och tillgänglig information om hur biståndsbeslut kan överklagas. Vad blir effekterna för den enskilde när han eller hon inte kan få sitt beslut prövat? Hur rättssäkert system har vi då lyckats skapa för en äldre person? Är det godtagbart överhuvudtaget? Det är viktigt att man kan mäta dessa effekter. Betraktaren av effekterna kan vara en samhällsengagerad forskare som i framtiden borde se och arbeta med äldrefrågor och funktionshinderfrågor på en och samma gång. Kanske det här skulle kunna finnas möjlighet att bygga upp nya unika forskningsmiljöer där äldrefrågor och funktionshinderfrågor får en helt annan belysning än vad som är fallet idag.

JÖRGEN LUNDÄLV
Docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Kontakt: Telefon: 031- 786 5795, E-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "DEBATT: Äldrefrågorna måste synliggöras mer i samhället"

  1. Vem bestämmer hur mycket en biståndshandläggare får ge en pensionär i tid, för t.ex dusch/antal ggr. iveckan, ge frukost, laga mat eller handla.
    Jag har uppfattat att det är kommunen som styr! Inte utföraren eller pensionären.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.