Annons

Dags att prata om psykisk ohälsa

Det går trender i allt. Ibland är något på tapeten, därefter är det något annat. Det gäller även i äldreomsorgen och vilka frågor man lyfter där. Under en period kan fokus ligga på värdegrundsfrågor. Så avtar det och istället lyfts vikten av att ha ett salutogent förhållningssätt (eller något annat). Därefter kan det handla om mat och måltidens innebörd, för att sedan övergå till att handla om digitalisering eller demenssjukdomar. Vad som står överst på agendan har ibland att göra med den politiska styrningen, men det påverkas också av vilka trender som råder i samhället i övrigt. När folk nu gymmar och yogar och tränar som aldrig förr, kommer det med all säkerhet att få konsekvenser även i äldreomsorgen. Möjligen i form av gym eller små yogasalar på särskilda boenden. Precis som det nu borde vara dags att på allvar börja prata om äldre människors psykiska hälsa, eller mer specifikt den psykiska ohälsa som många äldre personer lever med. Vi har tidigare vetat och pratat om att psykisk ohälsa är ett stort problem bland yngre människor och att psykisk ohälsa är en stor anledning till att människor är sjukskrivna och nu börjar vi så förstå hur vanligt psykisk ohälsa är bland äldre människor. Faktiskt vanligare än demenssjukdomar.

De allra flesta över 75 år tycker att deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott, men det gäller dock inte alla. Socialstyrelsen räknar med att 150 000 äldre personer lider av en depression, 100 000 av någon form av ångest och att 100 000 äldre lever med ett psykotiskt tillstånd. När det gäller depressioner anses antalet drabbade vara så stort att vi med fog kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Allt som allt innebär det här att man som personal i äldreomsorgen säkerligen kommer i kontakt med ett antal personer som lider av psykisk ohälsa, och då gäller det att veta vad som finns att göra för att människor ska få en chans att må lite bättre.

LÄS MER:  I Kalmar finns en guldbuss

Man kan inte ha fokus på allt och som både politiker och chef och vårdpersonal måste man välja. Men frågan är om inte det här med psykisk hälsa är viktigare än mycket annat och därför ska prioriteras. // Allt gott, Lill

2 Comments on "Dags att prata om psykisk ohälsa"

  1. Anna Rolöf | 15 mars, 2018 kl. 17:20 | Svara

    Jag utbildar mina kollegor i äldreomsorgen i första hjälpen till psykisk hälsa för äldre i Partille kommun. Här har det beslutats att satsa på äldres psykiska hälsa! Hur bra är inte det?!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.