Annons

Fler artiklar om upphandling

Annons

Ny guide för bättre upphandling av äldreboende

Nu blir det lättare för kommuner som vill använda upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. En ny guide från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv innehåller verktyg för att kvaliteten ska säkras,…


68 kommuner utbildade i upphandling av omsorg

445 politiker och tjänstemän från kommuner och landsting har fått utbildning för att bli bättre på att upphandla tjänster inom äldreomsorgen. Kammarkollegiet har sett flera brister i kunskaperna. Mer på tidningenvision.se…


Äldrepeng bättre än trubbig upphandling

Att använda LOU inom äldreomsorgen är lika genomtänkt som att använda en motorsåg vid hjärnkirurgi. Därför är det dags att skrota dagens trubbiga upphandlingsinstrument och låta de äldres egna röster och åsikter om sina boenden…


Annons

Upphandling av vård och omsorg

Kammarkollegiet har av regeringen fått uppdraget att utveckla och ansvara för vägledningar som stöd vid upphandling av vård och omsorg som sker enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och enligt Lag om Valfrihetssytem (LOV). Läs…