Annons

Fler artiklar om trygghetslarm


AnnonsAnnonsAnnons

Snabbare digitalisering av trygghetslarmen krävs

Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen publicerar i dag. Mer…


Kommuner kollar inte trygghetslarm

Hälften av landets kommuner saknar rutiner för att kontrollera hela larmkedjan för trygghetslarm. Tio gör inga kontroller över huvud taget. Mer på tidningenvision.se…

Tryck på knapp – få hjälp direkt

Västerås blir först i landet med ett nytt trygghetslarm som också fungerar utomhus. Ungefär 1 000 västeråsare ska ingå i försöket. Nu söks det efter äldre som vill prova larmet och volontärer som vill ställa…


Digitala trygghetslarm Slutrapport

Hjälpmedelsinstitutet redovisar här ett uppdrag från regeringen om digitala trygghetslarm. Uppdraget handlade om utvecklings- och informationsinsatser för att stödja kommunerna i att stärka säkerheten i trygghetslarmstjänsterna i samband med det pågående teknikskiftet till internetbaseradteknik (IP)…


Trygghets­larm standardiseras

Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Swedish Standards Institute samlar därför branschen för att enas om en standard för hur trygghetslarmen ska kommunicera…