Annons

Fler artiklar om Socialstyrelsen


Annons

Utbildning: Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsegenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning. Mer…
Annons

Kommunerna utvecklar digitala välfärdstjänster

Många kommuner arbetar för att kunna digitalisera alltfler välfärdstjänster för att öka tillgängligheten och effektivisera sitt arbete. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av statsbidraget för utvecklingen av e-hälsa i socialtjänsten. Mer på socialstyrelsen.se…
Annons

Stora skillnader inom äldrevården i Örebro län

Äldrevården som Örebro läns och övriga landets kommuner erbjuder skiljer sig stort mellan kommunerna. Det skiljer både när det gäller antalet platser och hur stor del av invånarna som får hemtjänst. Mer på sverigesradio.se…


Oanmäld inspektion ger äldreboende godkänt

Enhetschefen vid Bruksgårdens äldreboende i Rydsgård har sett till att det finns tillräckligt med vårdpersonal vid det särskilda boendet. Dessutom har personalen fått handledning och kompetensutveckling. Mer på ystadsallehanda.se…

Bemanningskrav dröjer ett år

De skärpta reglerna för bemanningen på demensboenden får vänta ett år. Socialstyrelsen skjuter upp införandet till 2015 för att ge kommunerna mer tid och för att de ska börja gälla samtidigt som reglerna för övriga…


Socialstyrelsen granskade hemtjänst

I mitten av april gjorde Socialstyrelsen tillsyn inom hemtjänsten i Bromölla kommun. Man träffade bland andra biståndshandläggare, enhetschef för hemtjänsten, personal från hemtjänsten samt enskilda personer som får hemtjänst. Läs mer på kristianstadsbladet.se…Startskott för ny tillsynsmyndighet

Från och med i morgon tar den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över tillsynen från Socialstyrelsen. Mer och effektivare tillsyn är tanken. Men något besked om det blir en ny tillsyn av…


Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg

Den 1 juni 2013 övergår tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen till den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här listas vilka ansvarsområden som följer med dit och vilka som…
Nu erbjuds alla äldre säga sin mening

De närmaste veckorna får cirka 250 000 äldre en enkät med frågor om vad de tycker om sin hemtjänst eller äldreboende. Undersökningen är en del av arbetet med att förbättra och utveckla äldreomsorgen. Resultaten redovisas…


Lex Sarah-anmälningar får kritik

Många av de drygt tusen lex Sarah-anmälningar som gjordes under 2012 håller inte måttet. Den salvan avlossar Socialstyrelsen i den årliga tillsynsrapport som har överlämnats till regeringen. Läs mer på tidningen Vision…
Matglädje i hemtjänsten

Filmen visar hur Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning använt stimulansmedel för att utveckla arbetet med mat och måltider inom hemtjänsten. Mat och måltider är en viktig del inom äldreomsorgen och förhoppningen är att filmen ska inspirera och få…

Dementas kärlek får inte stoppas

Ulf och Lena är kära i varandra. Problemet är att båda är dementa, bor på ett äldreboende – och Ulfs fru och barn vill stoppa förhållandet. Men nu har Socialstyrelsen yttrat sig: om Ulf mår bra ska…


Så tycker de äldre om äldreomsorgen

För fjärde gången har Socialstyrelsen undersökt äldres uppfattning om hemtjänst och särskilt boende. Resultaten bygger på en enkätundersökning från år 2012 som omfattar knappt 95 000 personer med hemtjänst och särskilt boende. Läs mer på…