Annons

Fler artiklar om särskilt boende


Annons

Brist på äldreboenden i mer än 100 kommuner

Två av fem av landets kommuner, 116 stycken, har inte tillräckligt många särskilda boenden för äldre. Nästan hälften av kommunerna uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de täcker behovet av äldreboenden, medan endast tolv uppger att…


Här skapas lust att leva

Tallbohovs äldreboende tar krafttag för ökad meningsfullhet. Med utflykter och medskapande ska de boende fortsätta känna lust att leva. Läs mer på mitti.se…AnnonsAnnonsFör få boenden för dementa

Allt fler människor försvinner från sina hem och många som försvinner är dementa. Orsaken är att dom särskilda boendena för dementa blivit färre, menar Yngve Gustafson som är professor i geriatrik, lärandet om åldrandets sjukdomar, vid Umeå…