Annons

Fler artiklar om läkemedel

Stort intresse för medicingivare

Att få hjälp med att ta sin medicin och att samtidigt behålla sin självständighet har visat sig vara en lyckad kombination. I september 2018 installerades den första medicingivaren inom vård och omsorg i Umeå kommun,…

Läs mer

Annons


Lättare ta medicinen om burken går att öppna

Befolkningen ökar och vi lever allt längre. Det innebär också att vi lever med sjukdomar och kroniska diagnoser allt längre – åkommor vi behöver medicinera mot. I Europa tar hälften av dem som är över…


Annons

Med ett värdigt bemötande slapp de äldre lugnande läkemedel

När sjuksköterskan Mersie Memedova kom till Speldosans äldreboende i Upplands Väsby medicinerades samtliga boende med lugnande narkotiska preparat. I dag är läkemedlen ersatta med ett personcentrerat bemötande och individanpassade aktiviteter. Mer på vardfokus.se…


Massmedicinering är ett hot mot äldre

Allt fler äldre massmedicineras. Var fjärde äldre med hemtjänst får tio eller fler läkemedel. Äldre kvinnor får fler läkemedel än män. En sådan medicincocktail kan vara farlig. Ju fler läkemedel desto större risk för biverkningar och andra…


Alla läkemedel på en lista

Regeringen har beslutat att genomföra den omdiskuterade, nationella läkemedelslistan med målet att öka patientsäkerheten och undvika felaktiga förskrivningar. Uppdraget att ta fram det nya personregistret ligger på E-hälsomyndigheten men förutsätter samverkan mellan många instanser. Mer…


Annons

Minskning av riskfyllda läkemedel till äldre

Det skrivs ut allt mindre läkemedel som kan vara olämpliga till äldre i Sverige. Skåne har på sex år tagit sig från en bottenplacering till att vara bland de bättre i landet. Mer på Vårdfokus…


Hur kan trygg medicinering ske i hemmet?

Smart läkemedelsdoserare! Det blir stora utmaningar då fler blir allt äldre och förekomsten av kroniska sjukdomar ökar. Många hemmaboende äldre har också långtidsmedicinering. Hur kan man vara säker på att de tar rätt läkemedel i…
Säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården

Sjuksköterskor som packar två veckors förbrukning av läkemedel i plomberade väskor. Detta är en av flera åtgärder som nu genomförs för att förbättra läkemedelshanteringen inom hemtjänst och hemsjukvård i TioHundra AB. Läs mer…


”Äldres trend med antidepressiva är farlig”

Idag tar nästan var sjunde skåning över 75 år antidepressiva läkemedel. En medicinering som fortsätter att vara hög, trots att användandet av all annan psykofarmaka som lugnande och sömnmedel har sjunkit. Mer på sverigesradio.se…


Äldre tar fler och fler läkemedel

Var femte skåning över 75 år med hemtjänst eller som bor på särskilt boende, tar tio eller fler läkemedel. Det är en trend som bara pekar uppåt visar siffror från Socialstyrelsen. Mer på sverigesradio.se…


Ny webbutbildning om läkemedel

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram Jobba säkert med läkemedel, en baskurs i att hantera läkemedel i äldreomsorgen. Kursen är webbaserad och består av fem avnsitt som tar cirka två timmar att genomföra. Efter godkänt…


Koll på läkemedel utbildar äldre på webben

– En utbildad patient ökar förutsättningarna för en hög patienttillfredsställelse av vården. Det säger Lars-Åke Söderlund, ordförande i Koll på läkemedel, som nu startar en webbaserad utbildning av äldre själva. Läs mer på veteranen.se…


Friskare äldre med färre läkemedel

Vilka risker finns det för äldre personer som äter alltför många olika läkemedel? Frågan är central i det nätverk som Nestor leder för sjuksköterskor som arbetar i äldreomsorgen. Mer på nestorfou.se…Digital läkemedelshantering

”….Tidigare använde vi oss av manuella signeringslistor. Den vanligaste avvikelsen var att man glömde signera överlämningslistan eller ge rätt läkemedel till rätt vårdgivare vid en given tid. Då undersökte vi möjligheten att digitalisera hanteringen…” säger…


Uthållighet ger resultat i Sala

I Sala kommun har man dragit ner rejält på olämpliga läkemedel, särskilt antipsykotiska. Målet till sista september är 10 procent och just idag, 14 september, är siffran 9,15 procent. Vård i livets slut är också…


Olämpliga läkemedel

Socialstyrelsen har sammanställt en lista över läkemedel, som är olämpliga för äldre människor. Här är en länk till den listan…Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser. Mer på kunskapsguiden.se…


Här får de äldre mindre medicin

Övermedicinering av gamla är vanligt i hela landet. Men inte i Valdemarsvik. – Det var mer lugnande mediciner förr. Nu jobbar vi på ett annat sätt, säger undersköterskan Marie Swartz som arbetar på Gusums äldreboende. Mer på…Genomgång av mediciner ger resultat

Alla patienter i Arvika som har fyllt 75 år och som får minst fem mediciner ska nu få en särskild genomgång av sina läkemedelslistor. Oavsett om de bor kvar hemma eller har flyttat till ett…


Mer än hälften utreds inte för demens

Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom får genomgå en utredning, det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering av demensvården. Mer på sverigesradio.se…


Utbildning: Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsegenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning. Mer…Uppskattat studiematerial om äldres läkemedelsbehandling

Tillsammans med experter i Terapigruppen Äldre och läkemedel i Västra Götalandsregionen har boken bland annat uppdaterats med nya forskningsrön, färsk statistik och de senaste evidensbaserade behandlingsrekommendationerna, både vad gäller farmakologisk behandling och omvårdnadsåtgärder. Ladda ned…


Färre får farlig medicin

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till landets 80-plussare minskar kraftigt. Det visar ny statistik från projektet Koll på läkemedel. Mer på veteranen.se…


Färre får farlig medicin

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till landets 80-plussare minskar kraftigt. Det visar ny statistik från projektet Koll på läkemedel. Mer på veteranen.se…”Duger inte att skylla på varandra”

Landstingen och regionerna har det yttersta ansvaret, påpekar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i sin granskning av de allvarliga fel som uppstod när Apotekstjänst tog över dosläkemedlen. Mer på sverigesradio.se…Nu granskas vården i Boden

Efter flera fall av allvarliga brister i läkemedelshanteringen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutat att granska äldreomsorgen och primärvården i Boden. Läs mer på kuriren.nu…