Annons

Fler artiklar om kvalitet


Annons

Så vill äldre förbättra omsorgen

Seniorer i Nyköping lämnar nu en lång rad konkreta förslag på hur äldreomsorgens kvalitet kan lyftas. Fritt fram för partierna att göra till sina egna. Mer på senioren.se…Riskanalys i äldreomsorgen, JUST DO IT

– Till skillnad från hälso- och sjukvården handlar riskanalys i äldreomsorgen inte så mycket om att förebygga livsfarliga olyckor, utan snarare om risker för bristande kvalitet Mer på nestorfou.se…


Annons

Standard klar för god äldreomsorg

Nu finns en ny mall för kvalitet i äldreomsorgen. Den så kallade Äldrestandarden presenterades nyligen på en konferens i Stockholm. Mer på veteranen.se…Annons


Svårt men möjligt mäta kvalitet i omsorg

Omsorgskvalitet är svårt att mäta. Det var deltagarna överens om på ett seminarium som arrangerades av SNS om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? Läs mer…

Svår balansgång för kvalitet i hemtjänst

När kommuner inför valfrihetssystem inom hemtjänst så behöver de ställa krav för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt måste de ha i åtanke att för omfattande krav kan hindra mångfald bland privata utförare. Läs mer…Standarder för äldrevården färdiga 2015

Arbetet med att ta fram standarder som ska höja kvaliteten i äldrevården har kommit en bit på väg. De beräknas vara färdiga i slutet av 2014 eller början på 2015. Läs mer på kvalitetsmagasinet.se…

Stora skillnader i kvalitén på Växjös äldreboenden

Den senaste så kallade Kvalitetsbarometern, där äldre själva betygsatt vården och omsorgen, visar på stora skillnader mellan Växjö kommuns äldreboenden. Flera av de privatdrivna äldreboendena får tummen ner av de boende. Läs mer på sverigesradio.se…