Annons

Fler artiklar om Kompetensutvecklingsinstitutet

Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt har allt mer kommit i fokus. Det handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Den här…

Läs mer

Annons

Social dokumentation!!

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att…
AnnonsAnnons


Ta del av de senaste rönen

– Ta del av de senaste rönen, få nya kunskaper, insikter och verktyg samt byt erfarenheter med andra sjuksköterskor i landet. Årets riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård och äldreomsorg går av stapeln i Stockholm den 12-13 mars 2015. KompetensUtvecklingsInstitutet…

Framtidens äldreomsorg

Vilka resultat ser vi i äldreomsorgen? Hur kan vi mäta kvalitet? Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare vid Socialdepartementet berättar om regeringens äldresatsning på Rikskonferensen om Framtidens Äldreomsorg. Läs mer på kui.se >


Framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen och åldrandet är dagens och morgondagens stora utmaning. Hur gör vi nu och hur gör vi i framtiden? Vi välkomnar dig som arbetar i äldreomsorgen till två intressanta, högaktuella och inspirerande dagar med fokus…