Annons

Fler artiklar om forskning

Sol och näring bygger hälsa

Det är tråkigt att äta ensam, tycker många. Och vad värre är – det är inte bra för hälsan – eftersom de ensamma måltiderna ofta blir näringsfattiga. Särskilt äldre män som lever ensamma riskerar att…Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer

Forskare: Tv-spel nytt vapen mot demens

Tv-spel kan snart bli ett vapen för att möta vågen av demens. Det var ett av de kontroversiella grepp som presenterades när jordens åldrande befolkning stod i fokus vid vetenskapskonferensen AAAS i Austin. Mer på…

Frågvisa sjuksköterskor blir mindre stressade

En av tre nyutexaminerade sjuksköterskor har allvarliga symptom på utbrändhet under sina första år i yrket. Men med tidiga och enkla insatser kan sjuksköterskornas stress minskas och inlärningen förbättras, visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid…


Gudstro en resurs i åldrandet

För mycket gamla människor kan en upplevelse av samhörighet med och tillit till Gud vara ett stöd för att klara av de utmaningar som åldrandet kan innebära. Det visar Catharina Norberg i en ny avhandling…


Skallskador ökar risken för demens

En skallskada kan öka risken för demens med upp till 80 procent så långt som 15 år efter olyckan. Det visar en ny studie av umeåforskarna Anna och Peter Nordström. Mer på svt.se…


Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det visar en ny forskningsrapport av bl a Marta Szebehely, Institutionen för…


Kommunicera mera

– Brister i kommunikation skapar ett onödigt lidande, därför är det en central aspekt inom vården, säger Annelie Sundler Mer på Tunstallbloggen…


Hälsostöd till anhöriga också en del av vården

Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende för äldre påverkar hela familjen. För de närstående kan detta ge lättnadskänslor, men ofta också känslor av dåligt samvete, skuld, maktlöshet och sorg. Därför…


Kommunicera mera för en bättre äldrevård

En färsk studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig. Ljudinspelningar från ett 100-tal hemtjänstbesök i Västmanland visar bland annat att existentiella frågor kan vara…
Hur skapar man ett hållbart ledarskap i äldreomsorgen?

”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar” är en ny forskningsrapport från Högskolan i Borås som redovisar chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett…


Brinner för äldreomsorgen

Att lyssna på patienter och vårdare är en förutsättning för att komma framåt, det anser Karin Josefsson, docent inom vårdvetenskap. Mer på hb.se…


Olika villkor för kommunala chefer

Chefer i vård, skola och omsorg har sämre möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, än chefer i teknisk verksamhet. Styrning enligt New Public Management-modellen förstärker den skillnaden. Det visar en studie av…


Relationer viktigast i äldreomsorgen

Relationer snarare än resurser är det som avgör hur nöjda äldre är med den omsorg de får, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Därför borde mer kraft läggas på att ge vårdpersonalen mer tid med…Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Ny forskning från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. En stor del av döttrarna och sönerna som ger omsorg till sina gamla…


Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Svenska forskare har hittat en direkt koppling mellan luftföroreningar och demenssjukdomar. ”Vi har kunnat se oväntat starka samband”, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, till Dagens Nyheter. Mer på demenscentrum.se…