Annons

Fler artiklar om forskning


Annons


Daglig träning av svalget kan rädda liv

Många äldre har problem med att svälja. Det kan leda till näringsbrist, lunginflammation och död. Särskilt om man dessutom har dålig munhälsa. Men för många går det att träna upp sväljförmågan. Det visar en ny…


Annons

Krångligt att välja och byta hemtjänst

Äldre som ska välja hemtjänst får inte tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns. Bristande kontinuitet hos personalen som ska utföra hjälpen och osäkerhet om när hjälpen kommer begränsar de äldres inflytande över vardagslivet. Mer…Annons

Mobilapp effektiv hjälp vid urininkontinens

Att själv behandla sin urininkontinens med en app i mobiltelefonen har visat sig vara en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage. Nu har forskare vid Umeå universitet utvecklat appen Tät®, som kan…


Det är aldrig för sent att träna upp musklerna

Några enkla dagliga träningsrörelser kan påtagligt öka musklernas massa och funktion också på äldre dar. Det i sin tur minskar risken för fallolyckor, benbrott och förtida död. Och det krävs inga dyra träningsredskap. Läs mer…


Finska seniorer testade prototyper

En magisk spegel, specialanpassade handtag, en assisterande robot och inomhuspromenad på snö. Det var några av de prototyper som testades under projektet BaltSeaniors fälttester i Finland, där Högskolan i Skövde deltog. Läs mer…

Stora silvermedaljen till meriterad äldreforskare

Professor Laura Fratiglioni får Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2018. Hon tilldelas utmärkelsen för ”sina enastående bidrag rörande vetenskap, doktorandutbildning och ledarskap samt innovation vid Karolinska Institutet”. Mer på demenscentrum.se…Äldre utan digital teknik riskerar utanförskap

Digital exkludering skapar social exkludering för äldre. Äldre personer som saknar kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Det visar en ny studie av Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Mer på…


Vi är så olika inför slutet

Att få vara delaktig i vården, känna sig trygg i att förstå sjukdomssymptom och mötas av förståelse, har betydelse för de äldres upplevelser i vardagen, säger Maria Hedman, forskare om äldres villkor inom vård och…

Äldre är mer religiösa än yngre

I ett stort antal länder så är det tydlig skillnad på hur religiösa yngre och äldre personer är. Det framgår av en ny rapport från Pew Research Center som jämfört personer som är över eller…”Ett gott bemötande är viktigare än pengar”

Vilka faktorer gör de äldre mest nöjda med äldreomsorgen? Det har Ali Kazemi, professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, tittat på. Resultatet visar att prioriteringar kan behöva riktas om. Mer på sla.se…


Äldre väljer bort män och icke-vita

Äldre kan välja bort personal i äldreomsorgen som är män och inte har vit hud. Ett problem som sällan lyfts högre upp i organisationen. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Mer på ka.se…

Luktsinnet kan ge svar om demens

Äldre har ofta ett försämrat luktsinne. Forskare i Stockholm har också kunnat visa att det finns ett samband med ett sämre luktsinne och demens. Mer på sverigesradio.se…


Forskningssatsning för att förbättra demensvård

Tre studier i samarbete mellan Sundsvalls kommuns hemsjukvård och Mittuniversitetet ska leda till att situationen både för den sjuke och personalen förbättras. Bland annat ska man ta reda på hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att…


Promenad skyddar mot inflammation hos äldre

En halvtimmes promenad om dagen räcker långt för att minska åldersinflammation. Örebroforskarna Fawzi Kadi och Andreas Nilsson visar i en studie att daglig motion minskar inflammationen i kroppen – både raska och långsamma aktiviteter har…Utbildning kan minska digitalt utanförskap bland äldre

Hundratusentals svenskar i pensionärsåldern står fortfarande utanför det digitala samhället. Men genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Det visar satsningen ”Mer Digital” i Värmland. Mer på forskning.se…


Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i tre parallella forskningsprojekt under 2018 där bland annat hemsjukvården…Träning i medelåldern minskar risken för demens

Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition, visar en studie från Sahlgrenska akademin. Mer…Sol och näring bygger hälsa

Det är tråkigt att äta ensam, tycker många. Och vad värre är – det är inte bra för hälsan – eftersom de ensamma måltiderna ofta blir näringsfattiga. Särskilt äldre män som lever ensamma riskerar att…