Annons

Fler artiklar om fallolyckor

Ramla rätt!

Visste du att fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige? Därför tränar en grupp seniorer i Tierp på att lära sig falla rätt. Mer på senioren.se…

Läs mer

Annons

Tips – så undviker du halkolyckor

Under vintermånaderna sker många fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. Mer på prevent.se…


67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Ny statistik visar att det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. 2017 var det 70 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades…


Beställ eller ladda ner kampanjmaterial för Balansera mera. Exempelvis hittar du logotyper, årskalender för 2019, broschyr med tips och råd för att förhindra fallolyckor på olika språk, balans- och styrketräningsprogram, affischer, filmer och bildspel. Till…


AnnonsAnnons

Antalet patienter som faller i hemmet ökar

Över 700 skador vid fall rapporterades inom Landskronas hemsjukvård förra året. Sammanlagt registrerades nästan 3 000 olyckor där en patient ”trillat”. – Jag förstår att folk höjer på ögonbrynen, säger Stefan Segerman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Mer…Checklista: Fallsäkra ditt hem

Tre fjärdedelar av alla fallolyckor bland personer över 65 år sker i den egna bostaden. Den här checklistan hjälper dig minimera de vanligaste fallriskerna i hemmet. En del saker kan tyckas så självklara att de…


Förebygg fallskadorna

Att falla omkull kan vara livsfarligt. Drygt två personer om dagen avlider på grund av fallskador. Men det finns sätt att förebygga fallen. Mer på veteranen.se…Fallolyckor i fokus på äldredag i Flen

Det finns en hel del man kan göra för att minska risken för att ramla i hemmet berättar Ann-Britt Sundin som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Flen. Mer på sverigesradio.se…


Fall i fokus på internationella äldredagen

Onsdagen den 1 oktober uppmärksammas alla äldre genom den internationella äldredagen. Ta del av flera olika kampanjer i landet som syftar till att synliggöra risker för äldre i vardagen. Mer på skl.se…
Fallskador fortsätter öka för äldre

Skador efter fall ökar hos äldre och vanligast är det bland kvinnor. Många fallskador kan förebyggas men det finns stora variationer i vilken utsträckning kommunerna arbetar med förebyggande åtgärder. Mer på socialstyrelsen.se…


Kampen mot fall räddar liv

Att ramla och bryta något ben är en fasa för många äldre. Men det finns mycket att göra för att slippa ramla – lära sig att hantera yrsel, stärka sin balans och kontrollera sina mediciner…Skåne vill minska fallskador

2011 avled 242 personer i Skåne till följd av fallolyckor. Nu vill region Skåne satsa på förebyggande arbete. Läs mer på veteranen.se…


Fallolyckorna bland äldre allt fler

Både fallolyckorna och antalet tillfällen då läkemedel på något sätt hanteras fel har ökat inom bland annat hemvård och på särskilda boenden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska menar att ökningen till stor del beror på att personalen…


Färre skador med mjukt golv

Mjukare golv verkar ge färre fallskador hos äldre som ramlar. Det indikerar en studie som just nu pågår på ett äldreboende i Sunne. Och nu planerar kommunen att fortsätta lägga in det både fall- och…


Fallolyckor dödar flest äldre

Varje dag leder skador – oftast fallolyckor – till att sju äldre personer dör och 200 läggs in på sjukhus. 65-plussarna är därmed överrepresenterade i skadestatistiken, visar nya siffror. Läs mer på veteranen.se…


Många fallolyckor bland äldre

777 personer i Blekinge som var 65 år eller äldre föll så illa under förra året att de behövde vård på sjukhus. Det visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer på sverigesradio.se…

Fallolyckor vanliga hos äldre

Den 1 oktober uppmärksammar man den internationella äldredagen i Kils kommun och temat är att förhindra fallolyckor. Läs mer på sverigesradio.se…
Fler fallolyckor bland äldre

Varje år sker mer än 2000 fallolyckor vid äldreboenden i Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Ett sextiotal av dessa leder till allvarligare skador. Undernäring och felmedicinering är några av orsakerna. Läs mer på allehanda.se…