Annons

Fler artiklar om ehälsa


AnnonsAnnons

Seniortek på Vitalis

Vi träffade och pratade med det finska företaget Seniortek på Vitalis igår. Här är Timo och Minna. De har smarta digitala trygghetslösningar för ex hemmaboende äldre. I hemmet installeras  t ex en piedestal som kan…AnnonsNu presenteras föreläsningarna på Vitalis 2015!

Den första digitala upplagan av konferensprogrammet för Vitalis har publicerats på nätet. I onlineprogrammet kan du se vilken dag respektive programpunkt ligger. Tiden är ännu inte fastlagd. Följ utvecklingen på hemsidan där vi även löpande presenterar fler föreläsningar. I…Nytt verktyg i hemtjänsten

Hemtjänsten har ett nytt verktyg i planeringen. Det ska visa behovet av personal för att utföra arbetsuppgifterna. Mer på allehanda.se…
Digital läkemedelshantering

”….Tidigare använde vi oss av manuella signeringslistor. Den vanligaste avvikelsen var att man glömde signera överlämningslistan eller ge rätt läkemedel till rätt vårdgivare vid en given tid. Då undersökte vi möjligheten att digitalisera hanteringen…” säger…Ny app ger äldre inom hemsjukvården egenmakt

Den äldre personen skattar själv sina symtom och får sedan respons som beror på hur svåra besvären är. Appen har ett ”larmträd”, som kan känna av nivån på de symtom som patienterna rapporterar. Läs mer…


Äldreomsorgen blir e-tjänstvänlig

Nu ska man inte längre behöva skriva ut blanketter, betala porto och skicka i väg ansökningar om trygghetslarm eller vård- och omsorgsboende med posten. Mer på ekuriren.se…