Annons

Fler artiklar om demens

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

SNAC-studiens nya rapport Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar…


Annons

Nu Silviacertifieras våra demensboenden!

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar. Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård och tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Läs mer…
Nytt demenscentrum byggs i Nybro

När Nybro Kommun bygger nytt demenscentrum satsar man på personal och kvalitet. Satsningen innebär 17 nya vårdplatser. Mer på sverigesradio.se…900 medarbetare i Falkenbergs kommun i stor demensutbildning

Under året satsar Falkenbergs kommun på kompetensutbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen. – Ny kunskap om demenssjukdomar gör att vi blir ännu mer professionella i bemötandet av både brukare och anhöriga, säger Wiveka Rickskog, demenssamordnare…


Grannarna ligger steget före Sverige

I våras antog världshälsoorganisationen WHO en global handlingsplan mot demenssjukdomar. Därmed visar WHO vägen för sina 194 medlemsländer, av vilka bara 29 har en nationell demensplan. I Norden är både Norge och Danmark inne på…
Hur unga eller gamla är ni?

Hej! De allra flesta av er som läser det här arbetar i äldreomsorgen, ungefär 8 av 10. Det vet vi för att vi har frågat och för att många av er tagit er tid och svarat,…


Diagnosen UNS ökar dödligheten

Hon undersökte diagnoserna på demensboenden i Malmö. Och hittade den obestämda diagnosen demens UNS, utan närmare specifikation. – Konsekvenserna för patienterna kan bli förödande, säger Iris Zahirovic, läkare och doktorand. Mer på aftonbladet.se…

Läkemedel kan hjälpa vid måttlig demens

Vissa inflammationshämmande mediciner kan ha positiva effekter för patienter med måttlig Alzheimers sjukdom. Det visar forskning vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Mer på demenscentrum.se…


Ny webbutbildning om musik som omvårdnad

En ny webbutbildning tar upp hur musik kan användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Utbildningen är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Mer på demenscentrum.se…Levnadsberättelsen är grunden till allt

Hur ska man bemöta en person som man inte vet ett dugg om? Det undrade Bertha Ragnarsdóttir och skrev boken ”Här är ditt liv Greta Pettersson”. En bok om vikten av att skriva och använda…


Göran berättar om att leva med demens

Under hösten har ett intressant projekt pågått i Hagfors. Som en av nio kommuner har man deltagit i ett projekt som går ut på att demenssjuka och deras anhöriga har fått möjlighet att träffas och…
Demenssjukdomar ökar mest i utvecklingsländer

Färska siffror vittnar om demenssjukdomarnas globala utbredning och skenande kostnader. Var tredje sekund insjuknar en person i världen och ökningstakten är störst i den fattigaste delen. Mer på demenscentrum.se…


För anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg

Tips och råd som är lättilgängliga via mobiltelefonen. Det är syftet med de mobilappar som Svenskt Demenscentrum tar fram inom ramen för utbildningspaketet Nollvision. För närvarande finns en app för anhöriga. Den är gratis att ladda…“Vi borde prata mer om demens”

Christina Kellbergs bok Ellen beskriver sorgen när en älskad människa försvinner in i demensens dimma. Men också glädjen i att minnas, och känslan att livet är större än döden. Mer på veteranen.se…


Nya belägg för minskad risk för demens

Börjar en ökad utbildningsnivå och effektivare behandling av hjärt-kärlsjukdom påverka förekomsten av demens i samhället? Även om orsakerna inte är klarlagda tyder ny forskning på att risken att drabbas av demenssjukdom minskar i Sverige och…


Kafferep bra mot alzheimer

En kopp kaffe om dagen håller alzheimer borta – men drick varken mer eller mindre. Risken att ditt minne försämras kan dubbleras om du slarvar visar nya forskningsrön. Mer på aftonbladet.se…


Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Svenska forskare har hittat en direkt koppling mellan luftföroreningar och demenssjukdomar. ”Vi har kunnat se oväntat starka samband”, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, till Dagens Nyheter. Mer på demenscentrum.se…


Annat modersmål svårt vid demenssjukdom

Demens får svåra följder för äldre med utländsk bakgrund. I samband med sjukdomen tappar man ofta svenskan vilket ställer högre krav på demensvården. Mer på sverigesradio.se…Karlstad tar krafttag för dementa

Karlstads kommun mobiliserar för de äldre. På onsdag beslutar vård- och omsorgsnämnden om en satsning med bland annat demensteam och omvårdsteam. Mer på vf.se…


Första Silviacertifierade sjukhusavdelningen

Avdelning 76 på Danderyds sjukhus är den första i landet som ”Silviacertifierats”.  Hela personalen har utbildats i att bli bättre på att bemöta och ta hand om demenssjuka och förvirrade patienter. Mer på demenscentrum.se…


Mobiler ska få demenssjuka att minnas

Blekinges arbetsterapeuter ska lära demenssjuka att använda mobil och surfplatta. En lyckad Stockholmsstudie ska nu spridas till Blekinge, först ut blir Karlskrona kommun. Mer på sverigesradio.se…”Jobba med äldre är ett äventyr”

Hur spännande kan vardagen på ett demensboende vara? Mycket mer spännande än man tror, enligt undersköterskan och musikern Jannika Häggström som skrivit en roman om den fiktiva demensavdelningen 2A. Mer på dn.se…

Nytt utbildningspaket för en demensvård utan tvång

I dag släppte Svenskt Demenscentrum de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet tryckte äldreminister Åsa Regnér på nollvisionens symboliska startknapp. Läs mer…