Annons

Fler artiklar om demens


Webbutbildningen Demens ABC

Välkommen till Demens ABC, Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen…


Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer

Skapande ger dementa glädje

Oljepastell och akvarell. Golfbollmålningar, collage, handtryck och klipp ur gamla veckotidningar. På Österängsgården hålls skaparglädjen levande. Läs mer på kristianstadsbladet.se>>


Även dementa behöver sitt jag

Det normala åldrandet ger tid och tillfälle åt människan att reflektera över sitt liv och förbereda sig för döden. På så sätt når hon mognad, ro och visdom. Vägen dit får ta den tid den…


Nytt Minnesteam ska stöda demenssjuka

Är du orolig för att du lider av demens? Eller har du en anhörig eller bekant som har problem med minnet? Det nystartade Minnesteamet kan ge dig råd och stöd. — Vi hoppas vi kan…


Samverkande kommuner och landsting A och O i demensvården

I dag publicerar Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten i vården av och omsorgen om personer med demenssjukdom. Läs mer på…


Demenssjuka ska utredas bättre

Landets kommuner måste bli betydligt bättre på att utreda personer med demenssjukdomar. I dag får var femte person ingen utredning alls vilket kan leda till felbehandlingar. Läs mer på expressen.se>>


Din rätt till vård och omsorg

Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom. Även som anhörig kan du behöva stöd från samhället. I Socialstyrelsens broschyr Din rätt till vård och omsorg –…


Demensrådet lanserar ny webbplats

Demensrådet i Stockholms län har lanserat en ny webbplats. Här kan man både ta del av verksamheten – utbildningar och projekt, t ex det mobila demensteamet på Kungsholmen – och få fakta om demenssjukdomar. Demensrådet…


Bilder av ett värdigt liv med alzheimer

I mitten av 1990-talet gifte sig fotografen Judith Fox med läkaren Ed Ackell. Efter tre års äktenskap fick han diagnosen Alzheimers sjukdom. I dag bor Ed Ackell på ett äldreboende men under en lång period…


En dag om Demens i Flen

Välkommen till en dag med information om Demens och minnessjukdom som cirka sju procent av alla svenskar över 65 år lider av. Orsakerna bakom sjukdomen kan vara flera. Den vanligaste demensjukdomen är Alzheimers sjukdom. Drygt hälften av…


Bättre demensvård i Hedemora

Att förbättra vården för dementa medborgare arbetar man med genom ett pågående projekt just nu. Bland annat ska personal utbildats i massage i syfte att förbättra för de dementa.  Läs mer på hedemora.se>>Dementa får stöd i hemmet

Hemstödsgruppens arbete syftar till att ge de dementa en bättre livskvalitet och möjlighet att bo kvar längre hemma. Samtidigt får de anhöriga avlastning. De som jobbar i gruppen är handplockade för uppgiften och träffar brukaren…


Unikt arbete för yngre dementa

I Malmö pågår ett arbete med att stötta och hjälpa yngre dementa. Det bygger inte minst på primärvården. Det är Lennart Minthon, överläkare på neuropsykiatriska kliniken på sjukhuset i Malmö, som leder frammarschen på området. Den nya…


Samverkan lösningen för demensvården

Kunskap och erfarenhet hos var och en som arbetar inom demensvården är självklart mycket viktigt. Men för bästa tänkbara utdelning av utbildningsinsatser krävs mer än så. Samverkan mellan personalgrupper, enheter och instanser är A och…Hon vill förbättra demensvården i Ystad

Carina Nilsson är Ystads enda Silviasyster. Hon arbetar för att öka kvaliteten i omsorgen om demenssjuka i kommunen. – Jag har alltid jobbat som undersköterska i demensvården, berättar hon. Läs mer på ystadsallehanda.se>>
Föredömlig vårdform på Hammarsbo

Besökarna strömmade till när Hammarsbo behandlingshem hade öppet hus i oktober. Orsaken var inte att presentera en nyhet utan snarare att sprida information om den verksamhet som varit igång sedan år 1985. Och som bara…Dementa hjälps av sång

Forskning visar att sång och musik kan få dementa att minnas igen, sång och rörelse kan också fungera bättre än talade ord i vården av dementa. På demensboendet Distansgatan 7 i Borås har man sedan…