Annons

Fler artiklar om debatt


Annons

”Aggressiva anhöriga pressar personal”

Personal inom äldreomsorgen utsätts allt oftare för rättshaveristiskt beteende från anhöriga. Det kan innebära återkommande aggressiva mejl, rutinmässiga anmälningar och överklaganden eller inspelningar och hot om att kontakta massmedier, skriver Jakob Carlander, leg psykoterapeut. Mer…Annons

Tekniken har en nyckel till framtidens äldreomsorg

Det är dags att se välfärdsteknologin som ett redskap för att underlätta kommunikation och bidra till ökat självbestämmande för äldre. Rätt använd kan den höja kvaliteten i äldreomsorgen. Mer på dagenssamhalle.se…Debatt: Dementa behöver kunna tvångsvårdas

Gruppen dementa fortsätter att öka och kommer att fortsätta göra så i framtiden. Men den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom, skriver…


Annons

Debatt: Vi vill prata om #tystnaden

”Rädslan för repressalier väger ofta tyngre än viljan att berätta”. Idag börjar vår temavecka om #tystnaden som breder ut sig på våra arbetsplatser. Tre mediechefer i Västernorrland skriver om ett unikt samarbete som börjar idag….


Debatt: Billigare låta kommunerna sköta dosmedicinen

Det är dags att låta kommunernas sjuksköterskor styra användandet av dospackade läkemedel. En sådan förändring innebär ökad säkerhet för patienterna, en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen, mindre bortslösade läkemedel och därmed också en minskad läkemedelsnota för…
Debatt: Sluta diskriminera äldre – rädda liv

Varje dag tar en person över 65 livet av sig. Det är liv som hade kunnat räddats. I dag onsdag på internationella äldredagen vill vi uppmana politiker, myndigheter och intresseorganisationer att fokusera på äldres psykiska…


Debatt: Äldre slarvas bort i svensk sjukvård

Åldrande är den viktigaste riskfaktorn för att utveckla hälsoproblem och därför har äldre personer ofta flera samtidiga kroniska sjukdomar och tillstånd efter skador. Mer på expressen.se…


Vinstdebattens egna variant av ”råttan-i-pizzan”

Vissa konflikter får ett förvridet massmedialt liv där inga rättelser hjälper. Ett exempel är myten om blöjvägning som ett sätt för privata företag i äldreomsorgen att spara pengar. Mer på dagenssamhalle.se…Falsklarm att de äldre får samhället att kollapsa

Larmrapporterna om att de offentliga finanserna pressas svårt av att vi lever allt längre är kraftigt överdrivna. Rapporterna har systematiskt underskattat det sätt på vilket hälsan stiger i takt med att livslängden ökar, skriver Nima…


Kommunerna saknar strategier för äldreomsorgen

Över hälften av kommunerna har inte avsatt några särskilda resurser för utvecklingsprojekt kring framtidens äldreomsorg. Åtta av tio kommuner har ingen rutin för att tillvarata idéer från medarbetare. Det visar en rapport från assistansföretaget Humana….


Debatt: Vi förstår inte vinstbeslutet

Vi är stolta över att vara undersköterskor och vi är stolta över vårt arbete i ett privat vårdföretag. Men de signaler som Kommunal sänder får oss att känna oss ifrågasatta, skriver undersköterskorna Christina Lundberg, Anita…Debatt: Sveriges bästa äldreboende behöver chefer med tid

Att bli Sveriges bästa äldreboende är ingen omöjlighet – men det kräver medvetna satsningar på ledarskapet. I dag har allt för många chefer i äldreomsorgen så många underställda att det saknas förutsättningar för ett professionellt…
Debatt: Kommuner hindrar insyn i privat äldrevård

När förskolor, skolor och äldreomsorg lämnas över till privata entreprenörer minskar allmänhetens insyn. Det som en gång var offentlig information förvandlas till företagshemligheter. Kommunerna kan motverka hemlighetsmakeriet, men låter medvetet bli att göra detta. Läs…


”Låt ingenjörerna vässa vårdkvaliteten”

Låt ingenjörerna vässa vården och satsa på teknik som höjer livskvaliteten. Ingenjörsförbunden uppmanar regeringarna i Sverige, Danmark och Norge att göra Norden till en region för välfärdsteknologi. Läs hela debattartikeln på Ny Teknik…


Debatt: Matcha personal med kunden

Kunderna inom hemtjänsten måste få bestämma mer över vem som ska komma hem till dem. I dag styr vi över kunden. Men för att hemtjänsten ska bli ett framtidsyrke måste man börja matcha kund med…


Debatt: Mer lärande ger bättre äldreomsorg

Det räcker inte med kvalitetskrav och kontroller för att skapa en god äldreomsorg. Minst lika viktig är personalens kompetens och arbetsglädje. Här visar flera projekt med arbetsplatslärande en möjlig väg. Läs mer på dagenssamhalle.se…Kommunal vill spara på cheferna

Kommunal i Hedemora var inte nöjda med politikernas sparförslag. Då gjorde de en egen ”skuggbudget” där det sparas rejält i chefsleden. – Vi vill visa att man kan få ned kostnaden utan att ta bort verksamhet…


Sluta gulla med äldre människor

Äldreminister Maria Larsson använder gärna mjuka formuleringar när hon talar om gamla människor. Hon säger generöst att de äldre ska få bestämma över sina liv. – Mitt i de vackra orden om välbefinnande, värdighet och att behålla…


Vården av äldre måste bli bättre

SCB beräknar att antalet 85-åringar nästan fördubblas fram till 2035. Vi har alla sett många äldre fara illa i det nuvarande vård- och omsorgssystemet, och dagens omfattande problem är därför bara en föraning av vad…


Debatt: Yrkesroll i förändring

Få yrkesgrupper har så bra överblick över äldreomsorgen som biståndsbedömarna. Den kompetensen måste användas till att stå på de äldres sida genom att bedöma och dokumentera behov. Oavsett budgetramar, anser Pär Schön. Läs mer på…Debatt: Äldrevården glömmer hbt-frågan

Allt fler äldre identifierar sig som hbt-personer. Ändå präglas äldrevården i stort av det heteronormativa perspektivet. Lokalt har en del hänt, men initiativ och debatt på en nationell nivå saknas, skriver de fyra författarna som…Debatt: Luleås äldreboenden vinnande framtidsmodell

Fem konkreta åtgärder skapar bättre boenden för äldre. I Luleå visar vi intressanta exempel på hur bostadsbolag och vårdföretag tillsammans bygger trygghetsboenden som möter behoven hos en åldrande befolkning. Läs mer på dagenssamhalle.se…