Annons

Fler artiklar om böcker


Annons

Boktips: Hur ska vi bemöta demenssjuka

Ola Polmé har på få år gjort sig känd som en utomordentligt engagerad författare och föredragshållare. Hans utgångspunkt är hela tiden ett brinnande engagemang för den demenssjuke, att stå på hans eller hennes sida, att…


En bok om BUSIGA VÅRDTAGARE

Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och inom demensvården i synnerhet. Om personalen förstår orsaken till det…


Anhörigboken blir talbok

Anhöriga, bibliotekarier och demenssamordnare har genom åren hört av sig till oss och undrat om Anhörigboken går att lyssna på. Nu när Demensförbundet fått flera synskadede medlemmar, gör vi slag i saken.  Läs mer på…Elaka chefens goda råd

Grattis chefen – äntligen en bok där du får ge igen. I ”Elaka chefens goda råd” får du 350 konkreta tips om hur du plattar till personalen och har det roligare på jobbet. Det är…


Hattstugan ett föredöme – på tv och i bokform

Systrarna Jane Lindell Ljunggren och Pia Lindell, som driver boendet tillsammans, vill inspirera andra som arbetar med dementa och visa att det går att göra något bra med små resurser. Tillsammans med arbetsterapeuten Gun Aremyr har…


Att handlägga ärenden i socialtjänsten

Att handlägga ärenden i socialtjänsten är ett givet verktyg för chefer, socialsekreterare och bistånds- och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Vad måste man tänka på från det att ett ärende påbörjas tills det avslutas? Det får man klara…


Elaka chefens goda råd

Grattis chefen – äntligen en bok där du får ge igen. I ”Elaka chefens goda råd” får du 350 konkreta tips om hur du plattar till personalen och har det roligare på jobbet. Det är…


Boktips: Busiga vårdtagare

Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och inom demensvården i synnerhet. Om personalen förstår orsaken till det…


Kokboken Strutspaté och hallongelé

Inspirationskokboken Strutspaté och hallongelé innehåller recept på så kallad konsistensbaserad mat. Boken vänder sig såväl till personer med tugg- och sväljsvårigheter som till dem som tillagar mat med anpassad konsistens. Det här och mer på…


Gott ledarskap, 5 böcker

Nå framgång på jobbet! Alla böckerna i vår praktiska managementserie vänder sig till dig som vill förstå och utveckla sin chefsroll. De är kunskapsmättade, tar fasta på verksamhetsnära problem och har inslag av praktiskt orienterade…


Aha…Det är enkelt

Ola Wallström skriver inspirerande och medryckande om att ha kul, om att sätta upp och arbeta mot fantastiska mål och framförallt om hur enkelt det är att lyckas – om du gör saker på rätt…


Boktips: Socialtjänstlagen 2012

Aktuell lagtext förenklar ditt arbete. Boken innehåller lagtexten från 1 januari 2012. Sedan föregående upplaga har lagändringar gjorts i flera kapitel. Här finns även nya rättsfall och JO-beslut för att underlätta tolkningen av lagen. Socialtjänstlagen…Boktips: Vanvård

Vilka verktyg behöver personalen för att våga säga ifrån när en kollega kränker en gammal människa? Och hur ska man få medarbetare att ifrågasätta och reflektera över den egna inställningen? Det är några av de…


Boktips: Chef Ledare Coach

En praktisk handbok i konsten att parallellt klara ledarskapets tre bärande roller – Chefen, Ledaren och Coachen. Framställningen utgår från författarens många samtal med olika typer av chefer och ledare. I sin egen roll som…


Genus i omsorgens vardag

Vad innebär det att kvinnor står för största delen av anhörigomsorgen? Hur påverkas möten i vardagen av personalens och brukarnas kön? Och är fler män i omsorgsarbete verkligen något att sträva efter? Omsorg om äldre och…


Äldre och åldrande

I den nya antologin Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi belyses många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psyko­logiska, sociala och funktionella – påverkar åldrandet och…Boktips till chefer: Våga leda modigare

Den var modig som åt det första ostronet (franskt ordspråk). När du läst boken hoppas jag att du har fått med några aha-upplevelser som hjälper dig att bli en bättre ledare, till exempel:Boktips till chefer: Ring chefen

Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledarskapsbok med tydlig förankring i verkligheten. Författaren har lång erfarenhet av handledning på olika nivåer inom stöd och omsorg.


Boktips: Lex Sarah i praktiken

Lex Sarah kan lätt kännas allvarligt och föra tankarna till äldre personer som vanvårdas inom äldreomsorgen. Lex Sarah i praktiken handlar om funktionshinderområdet, vars medarbetare och omfattas av skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risker för…Ätglädje – vid minskad aptit

Ätglädje är skriften med praktiska tips i vardagen till den som har svårt med aptiten, är anhörig eller arbetar med nutritionsomvårdnad på sjukhus, hemsjukvård eller i hemtjänst. Ät, drick och njut utan prestationskrav!  Denna skrift…


Ny bok om hur man skapar en bra vardag med demens

Leva livet med demens ger praktiska råd och tankar om hur man kan stödja personer med demens till ett fortsatt tillfredsställande och meningsfullt liv. Boken tar upp allt från hjälpmedel till bemötande och är illustrerad…