Annons

Fler artiklar om böcker för sjuksköterskor


Annons


Bemötandelexikon

En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen. Författare Ola Polmé & Marie Hultén, 111…


Annons

Äldreomsorgens lagar

Äldreomsorgens lagar ger grundläggande kunskap om de lagar och regler som styr äldreomsorgens vardag. Boken utgår från de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah?…


Ny bok om omvårdnad!!

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller dessutom särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus….Annons

NY BOK: Äldreomsorgens lagar

Äldreomsorgens lagar ger grundläggande kunskap om de lagar och regler som styr äldreomsorgens vardag. Boken utgår från de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah?…