Annons

Fler artiklar om biståndshandläggare


Annons

Kaos för biståndshandläggare

Biståndshandläggarnas arbetssituation i Malmö är nu så pass ansträngd att huvudskyddsombudet slår larm. Personalen inom Vård och omsorg är stressad och mår väldigt dåligt över att de inte hinner med sina uppdrag. Mer på sverigesradio.se…AnnonsAnnons

ÄBIC klargör socialt arbete

”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande – inte endast frånvaro av sjukdom eller skada.” Många av er känner säkert igen WHO:s definition. Den har trots allt mer än ett halvt sekel…


I huvudet på en biståndsbedömare

Monica Kandelin ska företräda de svårast sjuka. Men som alla biståndsbedömare måste hon också ta hänsyn till budgeten. Veteranen har följt hennes arbete i stadsdelen Skärholmen i Stockholm. Mer på veteranen.se…

Fler handläggare i äldreomsorgen

Nyköpings kommun anställer fler biståndshandläggare. Orsaken är de ökade kraven på behovsbedömning och bemanning i äldreomsorgen som gäller från nästa år. Läs mer på tidningenvision.se…Trosa ligger ett år före

Nästa år får biståndshandläggarna utökade uppgifter. Då ställer Socialstyrelsen krav på att de individuella behoven ska styra insatserna i särskilt boende. Arbetssättet är redan infört i Trosa. Läs mer på demenscentrum.se…Ove, 91, tar strid mot kommunen

Trots otaliga krämpor, en känsla av otrygghet och tolv fall i hemmet sedan i mars vill inte kommunen erbjuda Ove Lennerup, 91, en plats på Nicklagården. Nu överklagar han beslutet till förvaltningsrätten. Läs mer på…Debatt: Yrkesroll i förändring

Få yrkesgrupper har så bra överblick över äldreomsorgen som biståndsbedömarna. Den kompetensen måste användas till att stå på de äldres sida genom att bedöma och dokumentera behov. Oavsett budgetramar, anser Pär Schön. Läs mer på…


Nationellt forum för biståndshandläggare

Hej! På LinkedIn har ett nytt nationellt forum för biståndshandläggare just sjösatts. Meningen är att man snabbt och enkelt ska kunna utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, bygga upp nätverk och sprida kunskap. Biståndshandläggare…


Biståndshandläggarens roll granskas

Biståndshandläggarens uppgift är att vara den personen som möter den äldre när hon inte längre kan klara sig själv och behöver hjälp och stöd. Biståndshandläggarna ska göra individuella utredningar och fatta beslut som underlättar den…