Annons

Blir äldreomsorgen ännu bättre om alla arbetar heltid?

Fackförbundet Kommunal driver frågan om rätten till heltidsanställning, inte minst i äldreomsorgen, och allt fler kommuner arbetar nu med att införa det. En del kommuner har redan gjort det, andra är i planeringsstadiet och frågan är om det över huvud taget finns kommunpolitiker, med ansvar för äldreomsorgen, som inte funderat på frågan. Man kan ha landat i olika svar och lösningar, inte minst utifrån syn på jämställdhet och utifrån egen och förvaltningens kreativitet, men pratat om det lär man ha gjort. För egen del tycker jag att det är självklart att heltider ska gälla i äldreomsorgen, och det där om att det inte går att organisera, att man inte får ihop schemat, det är inte sant, det vet jag av egen erfarenhet. Sedan är det inte säkert att det går att få ihop på en och samma arbetsplats eller enhet, men det är en annan fråga.

För att återgå till Kommunal. De säger att heltid ska vara en rättighet och att deltid ska vara en möjlighet, och jag undrar varför. Varför ska deltid vara en rättighet? En sak är självfallet de personer som redan är anställda på deltid, i de fallen finns ett avtal och avtal ska hållas. Men varför ska t ex äldreomsorgen vara en verksamhet där det är ok att arbeta deltid om man vill. Så ser det ju inte ut i andra verksamheter och i andra yrken. Där är det heltider som gäller. En socialsekreterare eller en sjuksköterska har inte rätt att arbeta deltid (nu menar jag inte i de fall när den anställde har lagstadgad rätt att gå ner i tjänst, om man har små barn eller om man vill vara tjänstledig för studier eller vad det nu kan handla om).

LÄS MER:  Läsk och annat

Min egen erfarenhet, från när jag själv arbetade med vård och omsorg, är att under de perioder då jag arbetade deltid, då låg mitt fokus på familjelivet och fritiden. Arbetet blev lite grand som en bisyssla. När jag däremot arbetade heltid, med samma sak, då förändrades min syn på mitt arbete. Jag blev mer intresserad av att utveckla både verksamheten och mig själv, jag funderade mer på hur jag utförde mitt arbete och hur jag kunde bli bättre på det jag gjorde. Jag fortbildade mig och var mer aktiv på personalmöten och andra möten. Jag tog helt enkelt mig själv och mitt arbete på större allvar. Och blev bättre på vård och omsorg.

Man kan argumentera att det är för tungt att arbeta heltid i äldreomsorgen om man samtidigt ska ta och ha huvudansvaret för hem och familj, det är det många som menar. Men frågan är om man inte, åtminstone delvis, tar huvudansvaret för hem och familj just för att man arbetar deltid. Eftersom man förväntas göra det. Andras förväntan och egen förväntan.

Fast det är en annan fråga. Vad jag vill lyfta här är kvalitetsaspekten. Kan det vara så att arbetsgivarna skulle vinna på att enbart erbjuda heltider. För att kvaliteten skulle öka. Av de skäl jag uppgav när det gäller min egen erfarenhet av att arbeta heltid jämfört med att arbeta deltid. Kan det ligga något i det? Vad tror ni? // Lill

 

6 Comments on "Blir äldreomsorgen ännu bättre om alla arbetar heltid?"

 1. Anna-GretaBengtsson, Halmstad | 19 mars, 2015 kl. 13:48 | Svara

  O m heltid?Fråga i stället hur arbetsorganisationen skall ses över, så att arbetstagarna kan och orkar heltid e l l e r motsvarande, så att inte lönen blir lidande av att gå ned i arbetstid. Pensionen skall jobbas ihop och kvinnor förlorar mkt på deltid, så sök lösningar. Detta är en s t o r och viktig fråga sett ur jämställdhetsperspektiv och nya lösningar krävs. Kvinnor och män måste dela på hushållsarbetet och dela på barnskötseln för att kvinnor skall orka med sitt yrkesliv och känna sig motiverade att arbeta fram till pensionen. Ja sluta inte att tala om detta viktiga område, som artikelns innehåll.

  • Redaktionen | 19 mars, 2015 kl. 18:42 | Svara

   Fast då är vi väl överens om att heltider är det som borde gälla Anna-Greta? Och att det finns en massa skäl till det. // Lill

   • Anna-GretaBengtsson, Halmstad | 20 mars, 2015 kl. 11:15 | Svara

    JA. och om man i n t e klarar av arbetsmiljön, så måste verksamheterna ses över radikalt.

 2. Helen schön | 19 mars, 2015 kl. 15:44 | Svara

  Självklart att rättighet till heltid som krav! Men heltidsarbetsvecka bör ligga på Max 30-32 h, för att inte sjukvårdspersonalen ska brännas ut i förtid, och för att det ska bli intressantare för nästa generation att arbeta inom vården!

  • Redaktionen | 19 mars, 2015 kl. 18:45 | Svara

   Helen, tycker du att 30-32 timmar som heltid ska gälla enbart för vårdpersonal eller för alla? // Lill

 3. Heltidsarbete är inte en könsfråga eller yrkesfråga. Heltidsmått är en centralfråga för riksdagen/regeringen att avhandla. Alla arbeten behöver olika resursbehov. Arbetsmiljö lagstiftningen ska reglera arbetsmiljön i alla arbeten för att säkerställa den anställdes förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

Lämna ett svar till Redaktionen Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.