Annons

Bemötandelexikon

En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen.

Författare Ola Polmé & Marie Hultén, 111 sidor, inbunden mjuk
Pris: 225 kr exkl frakt.

Beställ med ett mejl till bok@minsektor.se

Uppge titel, antal, leveransadress och faktureringsadress

Har du läst boken? Skriv gärna en kommentar om vad du tycker om den.

UR FÖRORDET

Beteendestörningar kan vara svåra att lösa. Beteendet
har ofta pågått länge innan man aktivt börjar fundera
på hur man ska bemöta den enskilde. Och tyvärr är man
inte alltid överens om vad man ska göra.
I Bemötandelexikon kan man snabbt slå upp ett ord
som beskriver ett beteende och få förslag på bemötande.
Då handlar man fortare, vilket naturligtvis gynnar den
demenssjuka personen. Dessutom förbättrar det arbetsmiljön
och samvaron med den sjuka. Och man växer i
sin yrkesroll när man ser effekten av att bemöta rätt.
Vissa dagar arbetar många vikarier. De har ofta varken
utbildning eller erfarenhet av demensvård. Då ökar
behovet av ett lexikon som snabbt kan ge vägledning.
Lexikonets lösningar på beteendeproblem är tekniker,
bemötande och handlingssätt som flera personer
har prövat och lyckats med. Förslagen till lösningar bygger
på att personalen har en relation med den sjuka och
att man uppvisar vederbörlig respekt gentemot den sjuka.
Som det även står i de Nationella riktlinjerna för vård
och omsorg vid demenssjukdom 2010 handlar det om att
kunna förstå meningen med ett störande beteende och
8
ha förmågan att gå in i den demenssjukes värld. Som
anställd och närstående kan man göra mycket för att ett
beteende inte ska uppstå. Validering, reminiscens, aktivering
och en miljö som är både trygg och skön kan göra
att många negativa beteenden inte uppstår eller stävjas
i sin linda. En person som känner sig betydelsefull och
omtyckt brukar inte bete sig negativt. Men när ett beteende
stör omgivningen och har negativ effekt på den
dementa, kan det här lexikonet vara till hjälp att komma
tillrätta med situationerna och få den demenssjuka att
åter bli lugn och nöjd utan medicin.
Alla beteenden är inte av ondo. De beteenden som normalt
räknas in i BPSD (beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom) är de beteenden som inverkar
negativt på den enskilde (på den som har beteendet)
och/eller stör omgivningen.
Det här lexikonet anger inga absoluta sanningar men
hjälper dig en bra bit på väg. Det är så lite som behövs
för att stora resultat ska visa sig. I en personcentrerad
omvårdnad är det av största vikt att veta mycket om den
person man bemöter. Det är också av största vikt att var
och en bemöts på sitt sätt. Syftet är att mildra eller få
bort ett visst beteende och fokus ligger alltid på personens
välbefinnande på kort eller lång sikt. De flesta beteenden
kan förhindras eller stävjas genom ett bra och
idérikt bemötande. Som anställda vill vi naturligtvis inte
starta konflikter med intellektuellt nedsatta personer.
Men konflikter uppstår nästan uteslutande i samspel
med oss. Därför måste vi hela tiden tänka på att den
9
sjukas miljö och samvaro med andra blir så trygg och
positiv som möjligt. Den intellektuellt nedsatta personen
kan aldrig klandras för att miljön och samvaron inte
är tillräckligt bra. Kontentan av det intellektuella handikappet
är ju att inte kunna bringa reda i omgivningen
eller samspelet med andra på ett för personen gynnsamt
sätt. De anställda har med andra ord det yttersta ansvaret
för om konflikt uppstår eller inte.
Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt
mål, måsta jag först finna henne där hon är och börja
just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att
hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon
förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan
och vet mer.
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på
att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli
beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den
jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med
att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.
Søren Kierkegaard

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Bemötandelexikon"

  1. I have been about for ratehr a long time, but eventually decided to show my admiration of your mind!Well done, and keep it going!Thanks.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.