Annons

Balansgången

Svenska folkets förtroende för äldreomsorgen har minskat under Coronapandemin och något annat hade jag inte förväntat mig. När äldre personer avlider till följd av smitta och när antalet avlidna personer redovisas dagligen på presskonferenser så blir rubrikerna sotsvarta och inte sedan december 1993 har så många personer avlidit under en och samma månad som i april i år. Utan tvivel finns det äldreboenden som drabbats hårt av smitta och där alldeles för många äldre har avlidit, men samtidigt finns det äldreboenden som inte drabbats alls och där ingen av de boende av avlidit till följd av smitta. Det betyder att smitta går att motverka på ett mer eller mindre professionellt och effektivt sätt och Inspektionen för vård och omsorg har redan lyft fram viktiga faktorer för att bekämpa smittspridning. Efter att ha granskat 490 särskilda boenden konstaterar IVO vikten av närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner. Fler utvärderingar och analyser kommer att göras och successivt kommer vi att lära oss mer och förstå vad som kan och kunde ha gjorts annorlunda och bättre.

Vad som förvånat mig i den allmänna diskussioner om särskilda boenden är dock något mer generellt än kritiken mot att alltför många äldre avlidit. För trots att undersköterskor i äldreomsorgen har Sveriges vanligaste yrke och att många rimligen känner någon som arbetar på ett särskilt boende, och trots att många lär ha någon i sin närhet som bor på ett äldreboende, verkar kunskapen om vad ett äldreboende är vara dålig. Därmed även kunskapen om vad ett äldreboende inte är. Ett äldreboende är ett boende. Det är inte ett sjukhus. På ett äldreboende hyr man sin bostad och man får stöd, service och omvårdnad. Men på ett äldreboende arbetar inga läkare och det finns inga respiratorer eller annan högspecialiserad vård. Inte heller har alla de som arbetar på ett äldreboende en sjukvårdsutbildning. De senaste årtiondena har äldreomsorgen och äldreboendena tvärtom medvetet arbetat sig bort från sjukhusrutiner och sjukhusmiljöer och istället haft fokus på sådant som hemliknande miljöer och sociala aktiviteter. Nu behöver inte det ena utesluta det andra. Ett särskilt boende kan vara en hemliknande miljö samtidigt som det finns expertkunskap om hur smittspridning motverkas. Men balansgången mellan hem och vårdinstitution är inte enkel och för mig har det blivit tydligt att ”svenska folket” inte givet vet vad ett äldreboende är och enligt lagstiftning ska vara.

LÄS MER:  Jämför du?

Så tänker jag. Hur ser ni på det?

Allt gott! // Lill

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Balansgången"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.