Annons

Annons: Psykisk ohälsa hos äldre, Stockholm 21 oktober

Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska besvären eller sjukdomarna hos äldre är kris i samband med att man förlorat någon närstående, sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest. Du som arbetar inom omsorgen av äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är relaterade till äldre människors psykiska ohälsa har inte alltid tillräckliga kunskaper för att veta hur du ska bemöta och stödja dessa personer. Därför arrangerar nu KompetensUtvecklingsInstitutet denna utbildningsdag med fokus på olika former av psykiska besvär och psykiska sjukdomar hos äldre.

Utbildningen vänder sig till att personal i äldreomsorgen. Läs mer på kompetensutvecklingsinstitutet.se>>

LÄS MER:  Halvbra

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Annons: Psykisk ohälsa hos äldre, Stockholm 21 oktober"

  1. Kritisk anhörig | 22 augusti, 2009 kl. 08:01 | Svara

    Eftersom många medelålders och äldre ställs på det ena läkemedlet efter det andra – inte sällan- utan korrekt uppföljning borde det första man gör vara att ¨noga gå igenom läkemedelistan.

    Kanske finns läkemedel där dosen kan minskas för att slutligen helt sättas ut?

    Det fins många läkemedelsgrupper som kan ge påverkan på minnet och depression, bl.a. statiner (=kolesterolsänkare) och beta-blockerare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.