Annons

Alingsås kartlägger framtidens kompetensbehov

Internationalisera Nära

I framtiden kommer alltfler vårdtagare på äldreboendena i Alingsås kommun vara utrikes födda. Internationalisera Nära är en kartläggning av kommande kompetensbehov hos personalen på äldreboendena i kommunen, med fokus på att andelen utrikes födda vårdtagare kommer att öka i framtiden. Dessutom sker en inventering av vårdpersonalens språkkunskaper. Kartläggningen är ett förvaltningsövergripande projekt mellan Vård och äldreomsorgen och Integrationsavdelningen i Alingsås.

 

Bakgrunden till projektet är att Alingsås sen 1985 haft avtal med Migrationsverket att ta emot flyktingar. Antalet mottagna flyktingar har legat på ca 40 personer per år, men för tillfället tar kommunen emot uppemot 80 personer per år p g a ett ökat tryck av flyktingar. Att antalet  äldre utrikes födda invånare kommer att öka, bekräftar även statistik från SCB. I Alingsås kommun är detta en prioriterad fråga.

 

Syftet med projektet är att få en bättre bild av kompetensbehoven hos personalen på äldreboendena och därmed motverka risken för utanförskap och diskriminering av utrikes födda vårdtagare. Faktainsamlingen sker genom en enkätundersökning som går ut till 200 personer i personalen  på äldreboendena samt intervjuer med vårdpersonal, anhöriga och vårdtagare. Därtill kommer en utbildningsdag ”Mångfald i vården” att anordnas för enhetscheferna för att lyfta frågan .

 

Projektet kommer att mynna ut i en rapport som beräknas vara klar vid årsskiftet 2009/2010.

 

Projektledare: Brita Enbom, 0322-61 66 66 brita.enbom@alingsas.se 
Projektet finansieras med medel från Europeiska Social Fonden.

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Alingsås kartlägger framtidens kompetensbehov"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.