Annons

Ålderdom med ökad livskvalitet i Malå, Sorsele och Norsjö – så här jobbar man med ACTION

Nulägesrapport över ACTION i Sorsele, Malå, Norsjö
Bakgrund
Inför kunskapen om framtiden inom vård och omsorg att färre kommer att vårda allt fler är det hög tid att fundera över vilka vård och omsorgsmöjligheter som ska erbjudas 40-talisterna. Syftet med Action tjänsten är att stärka anhörigvårdaren i sin roll att orka, våga och vilja vårda sin anhörige i hemmet så långt det är möjligt. För att klara det uppdraget behöver vi hjälpa och stödja dessa familjer för att de skall klara sina uppdrag. Varje dag, månad, eller år som en person inte behöver särskilt boende inom äldreomsorg är en vinst för både familjerna och kommunerna.

Action är en väg att skapa glädje, kunskap och gemenskap genom att erbjuda utbildningsprogram hur man som anhörigvårdare kan agera i olika situationer i det dagliga livet samt i diverse egna och akuta vårdsituationer och därmed känna sig trygg i sin roll. Där finns även en bildtelefon med möjlighet att tala med andra actionanvändare i landet (över 300 st) och bygga upp sitt eget nätverk av kontakter till glädje och nytta. En målsättning är också att kunna komma i kontakt med vårdgivare.

 

Möten och träffar
Vi har regelbundna videomöten varje torsdag mellan kommunerna och Borås Högskola där vi dels går igenom nuläget, problem, med-  och motgångar och ger varandra råd och uppmuntran. Från Högskolan får vi råd och vägledning. Vi har även regelbundna telefonmöten med FOU Jämtland och Hjälpmedelsinstitutet där gemensamma frågor tas upp samt utvärderingsfrågor runt projektet.

 

Nuläget
Utplaceringar.
– Malå 4 -Norsjö 3 -Sorsele 3
Det har varit ganska tungt att hitta användare inledningsvis och vi breddade sökområdet till att inte endast omfatta demens och strokedrabbade vilket var en lyckat satsning.

 

Svårigheter på vägen
En av de största svårigheterna i rekryteringen har varit den begränsade tillgången för ADSL anslutning i glesbygden. Vi har i våra tre kommuner kontrollerat totalt 40 abonnenter och 23 av dessa låg i någon av centralorterna och hos dessa 23 har tillgängligheten varit 100 % De övriga 17 abonnenterna finns utanför centralorterna och där var tillgängligheten 3 av dessa 17 (Norsjövallen, Adak, Aspliden). Detta är ett problem även för Västernorrland och de har med intresse tagit del av vår lilla undersökning som också Högskolan och TELIA informerats om.

Denna problematik har uppdagats då norrlandslänen börjat intressera sig för ACTION. Vi har på eget initiativ gjort vissa ovetenskapliga tester med mobiluppkoppling via GSM nät. Actionprogrammet fungerar med GSM där god 3G täckning finns och vad gäller själva bildtelefonen så kopplar den upp och, får bild och ljud men av dålig kvalité.

Vi skall emellertid då tillfälle ges prova i zoner där 3G turbo finns om tekniken fungerar bättre. Vårt norrlandsbekymmer har startat aktiviteter med tester av mobila möjligheter. Om Sverige dessutom gör som grannlandet i öster och flera andra länder och påbörjar utbyggnad av UMTS900 skulle fördelarna bli uppenbara då tekniken inte kräver lika tätt mellan masterna.
– Alla 3G-tjänster får då för första gången nationell täckning,
– Glesbygden kan få bredband där telefonnätet inte kan erbjuda ADSL.
– Mobil-tv får nationell täckning via mobilnäten.

Med detta har vi visat att systemet kan utvecklas ytterligare om mobilt bredband kan bli alternativ till ADSL.
Tillgängligheten till ADSL eller godtagbara alternativ handlar om infrastrukturella frågor där alla, så långt det är möjligt skall få tillgång till det samhället kan erbjuda vilket bör framföras till våra politiker. Det bör även nämnas att Action går att ansluta till fibernät förutsatt att det är s.k skarpa IP adresser dvs ej bakom en router där fler delar på samma anslutning (en router delar ut s.k svarta IP adresser). Fördelen med ADSL är att samma leverantör sköter datasupport, leveranser samt servrar och uppkoppling vilket betyder att en huvudman har ansvar för hela kedjan.

 

Varför inte fler av de 23 som bor i centralorterna?
Data och Internet är, trots att vi haft det ganska länge lite skrämmande för den äldre generationen och många vågar inte prova. De som kommit över det första motståndet trivs bra bakom datorn och vi har själva sett hur det även har stärkt vissa brukares kognitiva förmågor.

Då Action kräver Telia som teleoperatör har vi stött på personer som måste byta operatör till Telia, detta är vanligtvis inget problem men vi har stött på fall där barn till den tänkta brukaren inte vill att föräldrarna skall byta. Vi har också mött fall där en har varit positiv att prova men inte den andra partnern. Men som alltid då saker är nytt så möter man svårigheter eller motstånd, vilket vi var förberedda på. Det är viktigt att vi jobbar på att få in ny teknik hos äldre då detta på sikt, inom olika områden, kommer att innebära samhällsbesparingar.

 

Hur upplever brukarna tjänsten?
För våra egna brukare är allt väldigt nytt men de är fulla av förväntningar. Utav de rapporter vi fått och möten med brukare från andra delar av landet vi haft så är alla mycket nöjda och flera utrycker att ”tänk om jag haft detta för flera år sedan”. I utvärderingen av projektet så kommer samtliga att få svara på frågor före, under och efter projekttiden. Denna utvärdering görs i samarbete med Västernorrland, Härnösand m.fl. kommuner och beräknas vara klar i slutet av november eller början av december. När det gäller brukande av bildtelefontjänsten i Action har vi under projektets gång sett hur våra brukare börjat ta kontakt med andra brukare i grannkommunerna och övriga landet.

Vad som är tillfredställande att se är hur man försiktigt börjar ta kontakt med andra brukare ute i landet och hur dessa börjar vara nyfikna på de nya användarna uppe i norr. Sakta men säkert växer nya kontaktnät och gemenskaper fram vilket är en av grundtankarna kring Action. Kontakterna med andra anhörigvårdare handlar om allt från att vara uppiggande och ge vardagen lite nytt innehåll till att nyfunna kontakter kan bli en livlina.

 

Kostnader
En station kostar idag 2900 kr i månaden och där finns kostnader både för inplimentering av tjänsten, utbildning av personal/handledare. Dessa kostnader är sådant vi fått signaler på att månadskostnaden i nya avtal kommer att sjunka men vi vet inte i skrivande stund var nivån kommer att ligga. Denna kostnad bör ställas mot de samhälleliga vinster som vi genom olika utvärderingar och beprövad forskning vet att detta på sikt innebär.

 

Framtida utvecklingar
Vi kommer att få se råd och information i Action programmet om flera sjukdomstillstånd. Vi kommer inom kort ha möjlighet till flerparsamtal upp till 4 användare. Det arbetas på en lösning på det man kallar ”Långbo” där anhöriga genom en något enklare applikation kommer att kunna kommunicera med en anhörig som bor långt bort. Detta ska i skrivande stund inom kort provköras hos vissa brukare runt om i landet.

Varför inte SKYPE eller MSN?
Dessa erbjuder inte utöver kommunikationen någon form av utbildning eller kunskapsbank. Dessa är dessutom lättillgängliga även för mindre seriösa personer som på olika vägar kan få tillgång att störa de äldres datorer. Action trafiken går via en s.k VPN tunnel och är därmed ett skyddat nätverk som är lämpligt för tex samtal som kräver sekretess. Action har egen supportpersonal i första hand den lokala personalen vid kommunernas actioncentraler som till sin hjälp har helpdeskpersonal som vid behov kan fjärrstyra brukarnas datorer.

 

LÄNKAR
http://www.actioncaring.se/
– mms://artemis.hik.se/anhorigkonferens/Action3.wmv  (film)

(Dessa länkar finns även klickbara på Malå kommuns hemsida
http://www.mala.se/?id=7953)

 

POLITISKA FRÅGESTÄLLNINGAR OM ACTION
Att i små kommuner med lågt innevånarantal där det råder en ansträngd ekonomi se en lösning för snabba pengar/besparingar torde vara svårt. Action är en långsiktig investering in i framtidens äldrevård, där de äldre ska kunna få hjälp och möjlighet att känna sig säkra och trygga,  även om man väljer att bo kvar i det egna hemmet.

Action fungerar bra i våra tre kommuner Malå, Sorsele och Norsjö med ett gott samarbete mellan våra kommuner och högskolan i Borås samt andra kommuner ute i landet. Samarbetet mellan kommunerna bör kunna fortsätta in i framtiden för att hitta gemensamma kostnadseffektiva sätt att ge bästa tänkbara stöd åt de som valt att vårda sina närstående i hemmet.

Action, är ett bra exempel i införandet av ny teknik för äldre som i framtiden endast fantasin kan sätta gränserna för vad som kan vara möjligt.

Action är fortfarande ett forskningsprojekt som ständigt utvecklas och har väckt stort intresse inte bara i Sverige.

MALÅ KOMMUN

Håkan Stråge

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Ålderdom med ökad livskvalitet i Malå, Sorsele och Norsjö – så här jobbar man med ACTION"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.