Annons

ÄBIC klargör socialt arbete

Kristina Folkesson, Vision

Kristina Folkesson
Social politisk strateg
Vision

”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande – inte endast frånvaro av sjukdom eller skada.”

Många av er känner säkert igen WHO:s definition. Den har trots allt mer än ett halvt sekel på nacken. Socialt välbefinnande är en del i hälsobegreppet, likvärdigt med fysiska och psykiska faktorer. På sistone har jag tyvärr upplevt att det sociala perspektivet trängs undan, lämnas därhän eller till och med förlöjligas.

Socialt arbete är komplext, i synnerhet om det bedrivs i kombination med myndighetsutövning och politiska riktlinjer. Det är ingen hemlighet för landets biståndshandläggare och socialsekreterare. Ofta får medlemmar av kåren gå i försvar för sin kompetens och funktion. Om man inte har gett upp och biter ihop. Stirrar i golvet och tänker att ”till nästa gång ska jag ha förberett en bra stoppreplik”.

När jag så för första gången läste bedömningsguiden till Äldres behov i centrum, ÄBIC, suckade jag och tänkte: ”Ännu mer misstro mot biståndsbedömarnas kompetens. Måste det till en detaljstyrning och manual?”

Jag erkänner att jag tänkte fel.

Nyligen var jag på en föreläsning som Socialstyrelsen arrangerade om ÄBIC. Det är ett gediget arbete som, mycket riktigt, tar fasta på den utredningsprocess som tusentals biståndshandläggare genomför varje dag. Väga samman lagens mål och regelverk, förhållandet mellan professionell och individ, samtalets utformning samt den professionella bedömningen.

ÄBIC ingår i förbättringsarbetet kring äldreomsorgen, det är välkommet. Bland annat är tanken att äldres behov tydligt ska beskrivas innan förslaget på insatser definieras. En förhoppning är att det leder till ett bredare utbud av insatser som bättre matchar individens behov.

För socialt arbete blir vinsten att yrket blir tydligare för alla inblandade parter, medborgare såväl som kollegor med annan vetenskaplig grund.

För mig är det en önskan att i framtiden slippa ägna tankekraft åt att formulera svar, mer eller mindre dräpande, på gliringar mot socialt arbete.

Läs mer om ÄBIC: http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/aldres-behov-i-centrum

Kristina Folkesson
Social politisk strateg
Vision

1 Comment on "ÄBIC klargör socialt arbete"

  1. Curt Karlsson | 15 maj, 2014 kl. 10:43 | Svara

    Jag har följt arbetet med ÄBIC och upplever det är en bra arbetsmodell.
    Det kommer att ta tid att förändra. Hur behandlar önskemål från enskilda personer om det blir kostnadsökningar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.