Annons

5,5 miljoner i EU-medel till äldreomsorg och socialtjänst

Äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har beviljats 5,5 miljoner kr i EU-stöd till ett gemensamt projekt som ska ge omvårdnadspersonal möjlighet att validera sina informella kunskaper. Projektet startar den 1 september och pågår under 2 år. Inom dessa båda förvaltningar arbetar omvårdnadspersonal med lång erfarenhet, men ofta med avsaknad av formella betyg. Projektet innebär att denna grupp nu ska få möjlighet att validera sin kunskap och komplettera den om det behövs. Kunskapen ska sen formaliseras genom betyg motsvarande Omvårdnadsprogrammet. Detta  både stärker den enskilda individen och kvalitetssäkrar omsorgen.

”Det känns fantastiskt  bra”, säger Magnus Haggren, förvaltnigschef för vård- och äldreomsorgs-förvaltningen, och får medhåll av Arne Wiik, förvaltningschef för socialförvaltningen. ”Detta ger möjligheter i en omfattning som annars inte skulle varit tänkbar”. De poängterar samtidigt att valideringen handlar om att lyfta fram och bekräfta det som personalen redan kan, inte det som de inte kan. Tilldelade medel kommer från Europeiska socialfonden.Fonden syftar till att förbättra EU-medborgarnas liv genom att ge dem bättre kompetens och bättre utsikter till arbete, och ska hjälpa EU-länderna att göra Europas arbetskraft och företag bättre rustade att möta nya, globala utmaningar. 

* Validering av kompetens –  strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskap och kompetens  som en person besitter, oavsett om kunskapen i fråga har vunnits inom eller utanför det formella utbildningsväsendet.

Kontaktpersoner: Magnus Haggren, förvaltningschef, vård- och äldreomsorgsförvaltningen, magnus.haggren@alingsas.se, 0322-61 60 00 – Brita Enbom, projektsamordnare, vård-och äldreomsorgsförvaltningen, brita.enbom@alingsas.se, 0322-61 66 66

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "5,5 miljoner i EU-medel till äldreomsorg och socialtjänst"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.