Annons

Vilka är fördelarna med digitala larm på särskilda boenden?

Det här är Hans Almgren. Han arbetar på Phoniro Systems och är specialist på larmsystem. Jag ringde upp honom för att ta reda på varför fler och fler kommuner och vårdföretag nu väljer digitala larm istället för analoga, även på särskilda boenden och inte bara i sina hemtjänstverksamheter. Vilka är egentligen fördelarna med digitala larm på särskilda boenden?

Hans Almgren berättade om den teknikutveckling som skett. Att han själv arbetat med larm i tjugo år och att det hänt mer med tekniken de senaste åren än alla andra år tillsammans under den tid han arbetat. ”Att ha larm som enbart fungerar som larm, blir mindre och mindre intressant. Med den digitala tekniken kan man få ut så mycket mer. Man kan få full överblick av de insatser som de äldre får. Vilka insatserna är och hur lång tid de tar. Så att alla människor får den hjälp de har beviljats. Det är den stora fördelen med digitala larm, även på särskilda boenden. Förr var det all-inclusive som gällde på de särskilda boendena, men så är det inte längre. Nu beviljas människor olika insatser, även om man bor på ett särskilt boende.”

Själv gillar jag tanken på att vi börjat lämna den där tanken om all-inclusive och faktiskt utgår från att människor är olika och behöver hjälp med olika saker. Och visst är det fantastiskt att det nu finns digital teknik som matchar den inställningen.

Phoniro Systems lösningar finns samlade i en och samma IT-plattform. Den heter Phoniro Care och den passar för hemtjänsten, särskilda boenden, hemsjukvården och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

1 Comment on "Vilka är fördelarna med digitala larm på särskilda boenden?"

  1. Varför glöms äldre/sjuka om den digitala tekniken är så fantastisk? Var ligger bristerna som leder till att personer dör till följd av att en persons hemkomst från sjukhuset inte blivit registrerat? Skulle gärna villa se statistik över alla fel som uppstår till följd av att tekniken brister. För varje gång anhöriga/äldre/sjuka behöver läsa i tidningen om att ytterligare en person blev hemskickad från sjukhuset utan att någon var varslat så sjunker förtroende till vården. Det borde inte vara möjligt med dagens teknik att missa en äldre/sjuk persons hemkomst. Det borde inte häller vara så att en person som larmar och larmar inte får fram sitt larm, men det händer också. Ofta är det anhöriga eller närstående som får påpeka dessa brister och även då kan det ibland ta dagar innan felet är åtgärdat. Vad med alla människor som inte har någon anhörig eller närstående?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.