Annons

Möt dina kollegor på yrkessidorna

Undersköterska, arbetsterapeut, sjuksköterska…På SDC:s yrkessidor delar dina kollegor med sig av idéer och goda erfarenheter. Här hittar ni även yrkesspecifika nätverk, länkar och publikationer. Läs mer på demenscentrum.se>>


Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer

I Marks kommun stöttar man frivilligarbetarna

Det här är Magnus Hultin. Han är socialchef i Marks kommun där de på riktigt satsar på att ge anhörigvårdare och frivilligarbetare ett bra stöd. I Marks kommun har man sammanlagt 280 frivilliga medarbetare. Det…


Direktbloggning från Folkets hus i Göteborg

Jag är på en konferens som handlar om anhörigfrågor. Arrangörer är Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Missa inte deras hemsida. Den är bra. Nu ska Mats Hultin, som är socialchef i Marks kommun prata.


Hemtjänsten i Älvsbyn har inga nycklar

Det finns undersökningar som visar att drygt 6 procent av hemtjänstpersonalens arbetstid läggs på att hantera nycklar. I Älvsbyns kommun tyckte man att det var slöseri med tid och bestämde sig för att använda ett…


Kramar i äldreomsorgen

Tack Erika i Borås, som skickat oss en länk till något att glädjas över i Allas veckotidning. Och tack Allas Veckotidning>>


Nytt förhållningssätt ska se till det friska hos äldre

Äldreomsorgen ska bli bättre på att möta de gamlas behov av meningsfullhet. Inom fyra år ska samtliga 10.000 medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad som utmärker ett salutogent förhållningssätt: Att fokusera på de faktorer som…


Nyhetsbrev nummer 308

Vårt nyhetsbrev den här veckan, varsågoda>> En egen prenumeration, om du inte har det, fixar du här>>Låsa in. Binda fast. Söva ner.

Aftonbladet avslöjar: En ny utredning vill ge personal rätt att spänna fast och droga dementa. Inga-Maj blev drogad i äldrevården. Det är hennes dotter Elisabeth, 52, övertygad om. Läs mer på aftonbladet.se>>


Äldre känner sig osedda på äldreboenden

Personalen på äldreboenden har för lite personlig kontakt med de äldre. Det leder till att många äldre ser sitt liv på äldreboende som spöklikt och meningslöst. Det visar en avhandling skriven på Högskolan i Skövde….


Hemtjänstens arbetsmiljö ska granskas

Arbetsmiljöverket ska under vintern granska arbetsmiljöarbetet för personliga assistenter och hemtjänsten. En fråga man vill ha svar på är hur arbetsmiljöarbetet fungerar när arbetet är förlagt till vårdtagarnas hem. Läs mer på dagbladet.se>>


Trycksår och undernäring i vården kan förebyggas

Vara steget före, är titeln på en nyligen publicerad avhandling och att vara steget före är just vad man måste vara för att upptäcka problemen i tid. Carina Bååth undersöker i sin avhandling hur sjuk-…Vågar du bli gammal?

Häng med på en resa in bland blöjor, psykofarmaka, matlådor och rullstolar. Läs mer på www.aftonbladet.se>>


Flera ska utreda vårdskandalen

Det ser ut som om det blir tre utredningar om missförhållandena på Bäckagård i Halmstad. På onsdag tar hemvårdsnämnden ställning till frågan om en extern, fristående utredning. Läs mer på www.ka.se>>


Om smarta hjälpmedel i vardagen

Tiotalet pensionärer samlades i Bodarna på måndagen för att lära sig om hur man använder tekniska hjälpmedel i hemmet. – Vi vill öka kännedomen om att det finns hjälpmedel som underlättar i vardagen, säger Katarina…Vårdkontroll påvisade brister

Två anmälningar om missförhållande i vården har utretts inom socialförvaltningen. Ingen av dem kommer att lämnas vidare till länsstyrelsen. I båda fallen har anmälningarna ändå lett till förändringar i rutiner och organisation. Läs mer på…


Anhörigvårdare får en central träffpunkt

Anhörig- och frivilligcentralen flyttar till ny lokal mitt i stan. – Vår uppgift är att vara ett stöd för anhörigvårdarna, säger Elisabeth Embring Kullman. Läs mer på www.hn.se>>


Umeås hemtjänst – en hälsorisk

Hemtjänsten i Umeå får kritik av Arbetsmiljöverket för att personalen har för kort tid att utföra sina sysslor. Och tidsbristen är en risk för personalen, menar facket. Läs mer på www.svt.se>>


Vårdprogram för livets slutskede

Att vårda människor i livets slutskede är många gånger ett svårt arbete. Nu introduceras ett vårdprogram vid Heby kommuns äldreboenden som ska hjälpa personalen att göra de sista veckorna i livet så bra som möjligt…


Ingen ska behöva dö i ensamhet

Vikarier ska sättas in i samband med att en boende befinner sig i livets slutskede. – Det sker kontroller av hur resursfördelningen fungerar. Läs mer på www.folkbladet.nu>>


Demens – sjukdomen som även drabbar de närstående

Borgholms Demensförening bjöd in anhöriga till demenssjuka och medlemmar i lokalföreningen till en föreläsning med diskussion om demenssjukdomar. Många intresserade kom till Gymnasieskolan för att lyssna på doktor Arne Sjöberg och Monica Svannäs från Geriatrienheten…
Små personalgrupper viktigt för dementa

För dementa som bor kvar i sina hem är det viktigt att hemtjänstpersonalen jobbar i små grupper och att det är samma personer som återkommer. Det visar länsstyrelsens tillsyn. Drygt 300 personal och anhöriga i…


Undersköterskan som fått nog

”Det känns inte bra i hjärtat när man har upptäckt att någon gått bort ensam under tiden som man varit upptagen med att hjälpa andra boende.” Ett citat ur ett brev som just anlänt till…


Ny knutpunkt för äldre och anhöriga

Än så länge råder febril aktivitet i Alla hjärtans hus i postens gamla lokaler på Kyrkogatan. Men första advent slås portarna upp till ett öppet hus. Läs mer på www.hallandsposten.se>>

Har du besökt Smartlab? Det har vi.

Hjälpmedelsinstitutet har en visningslägenhet som de kallar för Smartlab. Där kan man se tekniska lösningar som underlättar för personer som har olika funktionsnedsättningar. Vi har varit och hälsat på i Smartlab och här ser du…


18 omplaceras efter brister i äldrevård

Allvarliga brister på en avdelning på ett äldreboende i Halmstad gör att hela personalen ska omplaceras. Kommunen har utlyst en presskonferens under dagen för att informera om läget. Läs mer på www.sktftidningen.se>>


Nutritionsutbildning för arbetsterapeuter

Medvetandet om nutritionens, det vill säga näringens tillförsel, sönderdelande och tillgodogörande, blir allt större inom sjuk- och äldrevården. Och för detta är inte bara maten i sig viktig utan också allt omkring – exempelvis hur…Sinnenas rum för äldre invigt

Måndagen den 17 november invigdes sinnenas rum på äldreboendet Tallåsgården under festliga former. Kristallen, som rummet kallas, ska kunna användas av alla äldre och besöken görs i sällskap av personal. Läs mer på www.kungsor.se>>


Äldre slipper knapptryckandet

I Ljusdal öppnas länets första servicetelefon för äldre. Många säger att de blir frustrerade när de är tvungna att göra en massa val när de ringer myndigheter. Nu finns det ett nummer som man kan…Öka kunskapen om våld mot äldre

Nya webbsidor ska ge en ökad kunskap om hur man förebygger, upptäcker och hanterar det våld som en del äldre utsätts för av sina närstående. ww.socialstyrelsen.se/