Annons

Vad tycker du?

Vi vuxna måste ta hand om våra gamla föräldrar och sluta lägga ansvaret på staten, anser Calle Schulman, som vårdade sin pappa ända till slutet. ”Åldrandet handlar inte bara om årtal, utan om brutna ben,…


Veckans nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 310 läser du här>> En egen prenumeration, som är gratis, fixar du här>>


Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer


Minnesrum ska hjälpa dementa

Ett stipendium från Alzheimerfonden ska förgylla livet för dementa på Byavångens äldreboende och dagcentral i Tomelilla. Där har man nu börjat samla in gamla möbler och föremål för att skapa ett rum som ska sätta…För många chefsbyten på äldreboende i Bräkne-Hoby

Cheferna kommer och går på vårdboendet Lindebo i Bräkne Hoby. Personalen upplever situationen som besvärlig när de får en eller två nya chefer per år. Men varken personal eller ansvariga vet varför omsättning är så…


Personalen glömde bort demenssjuk

Ett gruppboende i Borlänge slarvade med hjälpen av en dement kvinna. Det gick till slut så långt att kvinnan fick allvarliga trycksår i ryggen. Händelsen anmäldes och gruppboendet är numera nedlagt. Läs mer på dt.se>>


Kritiker betalar ett högt pris

På film hyllas ”whistleblowers”, anställda som påtalar oegentligheter på arbetsplatsen, som hjältar. Så är det inte i verkligheten. Det vet Sven-Axel Månsson och Ulla-Carin Hedin, som studerat vad som sker när anställda i människovårdande organisationer…Bättre demensvård tack vare Ola

Ole Polmé är sjuksköterskan som blev uppfinnare som blev föreläsare och författare. Han är idékläckaren till en mängd fiffiga tekniklösningar inom demensboendet på Fleminggatan, som bland annat innebär att man inte längre behöver ha låsta…

Resultat från brukarundersökningen 2008

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att se hur brukare upplever vården och omsorgen och hur väl insatserna motsvarar deras behov. Läs mer…


Bilden av äldrevården inte nattsvart

Vi måste sätta punkt för serien av skandaler inom svensk äldreomsorg och istället lyfta fram de goda exemplen, skriver Lars-Ivar Ericson riksdagsledamot (c). Läs mer på hd.se>>


Mångårig kamp över

Kammarrätten har gett ett syskonpar rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Därmed är en lång kamp slut för familjen från Övertorneå. – Det känns skönt, men det skulle ha behövts för länge sedan, säger pappa Atso…


Äldres motion i fokus i Kinna

Frågan är om träning för äldre kan leda till bättre hälsa, färre olyckor och i slutändan minskade kostnader för samhället. Läs mer bt.se>>


Vanvårdades på äldreboende

Leif Boman, 82, har glömt hela sitt äktenskap. Hustrun Christina, 77, är halvblind, rörelsehindrad, diabetessjuk och ständigt trött. Ändå valde hon att ta hem honom från Äldreboendet Altplatsen. Läs mer på gp.se>>


Ökad arbetsglädje och trivsel med ny arbetsmodell

För ett år sedan startades en ny och unik arbetsmodell inom äldreomsorgen. Med betoning på den enskilde vårdtagaren togs nya metoder fram när det gäller vardagsrehabilitering. Vårdenheten Konvaljen på Östralycke i Asarum var först bland…


Äldre mycket nöjda med omsorgen i Strömstad

Glädjande nog ligger Strömstad i topp bland brukarnas omdömen om sina särskilda boenden. Endast tre kommuner i Sverige får bättre betyg i ”Nöjd-kund-index” av sina brukare än Strömstad. Även hemtjänsten i Strömstad får höga värden…


Omöjligt med säkra utrymningsvägar

Det finns ingen teknisk lösning för att ha säkra utrymningsvägar som samtidigt försvårar för dementa personer att förirra sig ut ur äldreboenden. Läs mer på nt.se>>


Anhöriga anmäler äldreboende

För mycket tv-tittande har lett till att anhöriga till en kvinna anmält äldreboendet af Klint i Karlskrona för vanvård. Läs mer på sr.se>>


Attendo Care startar specialtidning om vård och omsorg

Den 5 december kommer premiärnumret av tidningen Omsorg – en facktidskrift för alla som upphandlar entreprenaddriven vård och omsorg i Sveriges kommuner. Tidningen är framtagen av Attendo Care och Citat Journalistgruppen. – Tidningen Omsorg är inte…


Uppror bland personalen

Personalen inom omsorgen är i uppror. Hundratals anställda har skrivit på namnlistor för att stoppa den planerade omflyttningen av chefer och på torsdagen hölls presskonferens. Läs mer på nsk.se>>Dokumentationen är en knäckfråga för äldreomsorgen

Bostadsstandarden vid länets äldreboenden blir allt bättre. Personalens kompetens ökar och verksamheterna rättar till enklare brister. Men dokumentationen är ofta bristfällig och Länsstyrelsen oroas av att bemanningen på äldreboenden ibland är så låg att säkerheten…Susanne Hertting ny vård- och omsorgschef

Den 1 mars 2009 tillträder Susanne Hertting som vård- och omsorgschef i Båstads kommun. Hon blir förvaltningschef för den nya vård- och omsorgsförvaltningen som ska träda i kraft den 1 februari nästa år. Läs mer…


10 krav för en bättre äldrevård

Nyckeln till en bra äldreomsorg är en satsning på personalen. Låt oss som arbetar i äldreomsorgen få möjligheten att göra ett bra jobb, skriver 13 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med äldre i en kommentar…


”För tidigt att säga att äldre är nöjda”

Äldre är nöjda med omsorgen de får. Så har nya siffror från Socialstyrelsen tolkats. Men ansvarige Christer Neleryd är försiktig: – Vi vill inte dra så stora växlar att vi säger att så här är…


Målsättningsmyten inom äldreomsorgen

Kjell Malm, konsult i bl a äldreomsorgen, tycker att målsättningar är kontraproduktiva eftersom de verkar sövande på arbetsinsatser och därmed på resultaten. Jag håller inte med, men läs gärna vad han tycker. Och säg gärna…
Nyckelfria lås ska sättas in hos äldre

Socialförvaltningen i Mora kommun har nu tagit ett beslut om att införa ett nyckelfritt låssystem hos de personer som har insatser från hemtjänsten. Det innebär en ökad säkerhet och trygghet för de som har hemtjänstinsatser…


Äldre övermedicineras

– Min pappa hade aldrig tagit mediciner innan han kom till gruppboendet. När läkaren plötsligt ordinerade honom olika starka mediciner mot till exempel schizofreni fick han mycket yrsel och ramlade och slog sig flera gånger….


Äldreomsorgen får gott betyg

Äldreomsorgen får överlag gott betyg av de äldre själva. Detta enligt två nationella undersökningar som publiceras på onsdagen. Social samvaro och aktiviteter får lägst betyg. De som bor i äldreboenden ger vårdinsatser och trygghet högst…


Vi jobbar som äldrepedagoger i Västerås

 Äldrepedagogerna Sofia Persson, Chanette Sellén, Eva Tielinen & Pernilla Skoog i Västerås berättar här om deras spännande arbete och hur de gärna vill att vi uppmärksammar det som händer i Västerås.  – Projektet ”Kultur i…Mångmiljonsatsning på kompetensutveckling

Tisdag den 2 december var det Västeråsfinal för projektet Kompetensstegen, en flerårig nationell satsning på att stödja kommunernas långsiktiga arbete med kvalitets- och kompetensutveckling inom äldrevårdomsorgen. Läs mer på vasterasdirekt.com>>


Kvinnor i vården har meningsfullaste jobben

Barnmorskor ser mest mening i sitt jobb. Den som packar bröd på en fabrik eller livsmedel i en fabrik ser minst. Det visar Du&jobbets lista över de meningsfullaste jobben, som presenteras i det nya numret….