Annons

Fler artiklar om särskilt boende


Brist på äldreboenden i mer än 100 kommuner

Två av fem av landets kommuner, 116 stycken, har inte tillräckligt många särskilda boenden för äldre. Nästan hälften av kommunerna uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de täcker behovet av äldreboenden, medan endast tolv uppger att…

För få boenden för dementa

Allt fler människor försvinner från sina hem och många som försvinner är dementa. Orsaken är att dom särskilda boendena för dementa blivit färre, menar Yngve Gustafson som är professor i geriatrik, lärandet om åldrandets sjukdomar, vid Umeå…