Annons

Fler artiklar om forskning

Demens och depression ökar bland de allra äldsta

Svenskarna blir allt äldre. Men inte friskare. Nya uppgifter från Gerdastudien vid Umeå universitet visar att andelen med demens och depression ökar bland de allra äldsta. Läs mer på forskningochmedicin.vr.se…


Forskar för att äldre ska få bo bättre

Med hjälp av tio rullstolsburna, tio rollatorberoende och tio andra äldre med fysiska funktionshinder ska tillgängligheten i ett modernt kök granskas av doktoranden Tina Helle. Hon har tilldelats närmare 850 000 kronor av Norrbacka-Eugenia-stiftelsen. Läs…


Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer

Kan personer med demens uppleva välbefinnande?

Relationer och kommunikation är viktigt för att en person med demens ska känna välbefinnande och andra personers agerande har en avgörande betydelse för välbefinnandet. Detta visar Iréne Ericsson vid Hälsohögskolan i Jönköping i sin doktorsavhandling….
Frisk vårdpersonal nytt forskningsområde

Om jobbet inom äldreomsorgen blir mindre tungt och stressigt kan de äldres livskvalitet öka, samtidigt som personalens sjukfrånvaro minskar. Nu ska Högskolan i Gävle undersöka vad som krävs för att personalen håller sig frisk. Läs…Vardagssysslor viktiga i livets slutskede

För den som lever med en livshotande sjukdom kan livskvalitet vara att kunna torka av köksbordet när familjen har gått till jobbet och sitta där med en kopp kaffe och läsa tidningen. Det visar en…


Svensk äldreomsorg i internationell jämförelse

Forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping har deltagit i en internationell studie gällande äldreomsorgen. I alla länder som studerats är familjen den dominerande omsorgsgivaren för äldre. I Norden och Israel har många äldre både offentlig omsorg…

Fetma-gen kan orsaka demens

Personer med en viss gentyp kan löpa tre gånger högre risk att drabbas av demens än andra. Det visar ny svensk forskning som funnit en genetisk koppling mellan övervikt och alzheimer, skriver Dagens Nyheter. Läs…


Inkontinens leder ofta till sämre hälsa

Ny forskning visar att många människor med urininkontinens också drabbas av olika psykosomatiska besvär, som trötthet, sömnsvårigheter och muskelsmärtor. – Urinläckage kan vara ett påtagligt socialt handikapp med betydande negativ inverkan på livskvaliteten, konstaterar Örebroforskaren…


Promenader förbättrar minnet

Ny forskning visar att minnescentrum i hjärnan blir större hos äldre som promenerar raskt och regelbundet – och att förändringen är tillräckligt stor för att motverka den minskning av hjärnvolymen som kommer med åldern. Läs…


Äldrevården inte säker hävdar forskare

Vården av äldre är krävande och personalen behöver specialutbildning. Men det råder en enorm brist säger forskaren Karin Josefsson som skrivit en rapport om problemet. Läs mer på sverigesradio.se…Dementa hjälpta av operation

Forskare har hittat ett sätt att råda bot på demens, orsakad av kärlförändringar och vattenskalle. Genom operation blir patienterna både rörligare och mer mentalt aktiva. Läs mer på vardforbundet.se…


Äldre på landsbygd outforskat område

Landsbygden avfolkas i accelererande takt. Service tunnas ut, affärer stängs, hus töms. Kvar blir de äldre. Att ge dem ett gott och tryggt åldrande representerar en stor utmaning för kommunerna. Läs mer på liu.se>>


Sociala insatser förebygger depression hos äldre

Meningsfulla sociala aktiviteter förebygger depression hos äldre och bör därför ingå vid planeringen av äldreservice- och boenden. – Psykosociala interventioner har en tydlig förebyggande effekt på depressiva symptom hos äldre, säger forskaren Anna Forsman, doktorand…

Hur kan äldres delaktighet och upplevda hälsa optimeras?

Faktorerna depressiva symtom, att kunna utföra aktiviteter som är krävande för benen och graden av fysisk aktivitet har alla starkt samband både med delaktighet och med upplevd hälsa. Resultaten är särskilt viktiga eftersom dessa faktorer…D-vitaminbrist hos äldre försämrar intelligensen

Åldringar med låg D-vitaminhalt i blodet är mer benägna än andra att drabbas av försvagad minnes-, tanke- och inlärningskapacitet, visar nya forskningssresultat som publicerats i tidningen Archives of Internal Medicine. Läs mer på svenska.yle.se>>


Ledsamhet och demens följer varandra åt

Du kan själv undvika att bli dement genom en positiv livsinställning. Nedstämdhet ökar nämligen risken, och inte bara för de människor som upplever allvarlig ledsamhet. En ny studie inom området har visat på överraskande resultat….Stress i medelåldern kan orsaka demens

För första gången publiceras en svensk studie som visar på ett samband mellan stress och demens, särskilt Alzheimers sjukdom. För de mest stressade är risken mer än fördubblad. Läs mer på vardforbundet.se>>


Stöd till tio vårdforskningsprojekt

Tio vårdnära forskningsprojekt vid Umeå universitet får stöd inom ett forskningsprogram i samarbete med Karolinska institutet. Det handlar bl.a. om äldres hälsa, stöd till familjen vid stroke och personcentrerad vård vid demens. Läs mer på…


De äldres klagomål uppfattas som gnäll

På äldreboenden får de gamla sällan bestämma själva när de ska äta, duscha eller sova. De tappar sin identitet och deras klagomål beskrivs som bagateller, enligt doktoranden Tove Harnett i Lund. När vi föds är vi ganska…Behov av nya etiska riktlinjer för demensforskning

Hur hanterar vi de etiska dilemman som uppstår i samband med forskning på vuxna som inte kan in ge sitt informerade samtycke? I en artikel i tidskriften Bioethics föreslår etikforskaren Stefan Eriksson ett nytt sätt…


Äldre har lite att säga till om

Människor som bor på äldreboenden har alldeles för lite inflytande över sina liv. Det menar Tove Harnett vid Hälsohögskolan i Jönköping. På fredag disputerar hon i gerontologi med en avhandling om vardagsmakten inom äldreomsorgen. Läs…Högskolan i Jönköping

”Äldreomsorgen hotar äldre människors identitet” – Ny studie om anhörigas syn på missförhållanden och övergrepp i äldreomsorgen Medan tidigare forskning utgått från de professionellas syn på missförhållanden och övergepp i äldreomsorgen, visar en färsk avhandling…


Aktuell forskning om vård av äldre

På fredag 19 mars arrangeras Vårdvetenskapens dag 2010 med temat Lust att åldras vid Mälardalens högskola. Det är akademin för hälsa, vård och välfärd som med denna dag vill presentera aktuell vårdvetenskaplig forskning vid akademin…


Fysiska begränsningsåtgärder vanliga i vård och omsorg av äldre

Utbildningsprogram för vårdpersonal kan förändra personalens attityder och minska användningen av fysiska begränsningsåtgärder inom äldrevården, samt öka den upplevda vårdkvaliteten och förbättra arbetsmiljön. Det skriver Tony Pellfolk i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet…Vård på distans – en realitet

Kommunala nattsjuksköterskor vårdar på distans. Är det möjligt? Ligger det inte i begreppet vårdande att det är något som sker i en relation och som kräver nära kontakt? Jo, men det är ändå möjligt, konstaterar…