Annons

Fler artiklar om forskning

Skallskador ökar risken för demens

En skallskada kan öka risken för demens med upp till 80 procent så långt som 15 år efter olyckan. Det visar en ny studie av umeåforskarna Anna och Peter Nordström. Mer på svt.se…Annons

Äldre kvinna vid Laptop

”Från en förbättrad kognitiv förmåga till en förändrad smärtupplevelse – här kan du läsa mer om hur att spela datorspel kan påverka äldres hälsa till det bättre.”

Läs mer
Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det visar en ny forskningsrapport av bl a Marta Szebehely, Institutionen för…


Kommunicera mera

– Brister i kommunikation skapar ett onödigt lidande, därför är det en central aspekt inom vården, säger Annelie Sundler Mer på Tunstallbloggen…


Hälsostöd till anhöriga också en del av vården

Att ha en sjuk närstående som bor på ett särskilt boende för äldre påverkar hela familjen. För de närstående kan detta ge lättnadskänslor, men ofta också känslor av dåligt samvete, skuld, maktlöshet och sorg. Därför…


Kommunicera mera för en bättre äldrevård

En färsk studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig. Ljudinspelningar från ett 100-tal hemtjänstbesök i Västmanland visar bland annat att existentiella frågor kan vara…
Hur skapar man ett hållbart ledarskap i äldreomsorgen?

”Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar” är en ny forskningsrapport från Högskolan i Borås som redovisar chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett…


Brinner för äldreomsorgen

Att lyssna på patienter och vårdare är en förutsättning för att komma framåt, det anser Karin Josefsson, docent inom vårdvetenskap. Mer på hb.se…


Olika villkor för kommunala chefer

Chefer i vård, skola och omsorg har sämre möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, än chefer i teknisk verksamhet. Styrning enligt New Public Management-modellen förstärker den skillnaden. Det visar en studie av…


Relationer viktigast i äldreomsorgen

Relationer snarare än resurser är det som avgör hur nöjda äldre är med den omsorg de får, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Därför borde mer kraft läggas på att ge vårdpersonalen mer tid med…Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Ny forskning från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. En stor del av döttrarna och sönerna som ger omsorg till sina gamla…


Bilavgaser kopplas till demenssjukdomar

Svenska forskare har hittat en direkt koppling mellan luftföroreningar och demenssjukdomar. ”Vi har kunnat se oväntat starka samband”, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, till Dagens Nyheter. Mer på demenscentrum.se…

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad. Läs…

Norrlänningar fick oftare demens

Åldringar i norra Sverige löper två till tre gånger större risk att drabbas av demens än de i södra Sverige, enligt resultat från en skotskt forskningsprojekt med svensk medverkan. Mer på dagensmedicin.se…