Annons

Fler artiklar om demens

Teknik för dementa hjälper personalen

Som först i landet har Tre Stiftelser som driver äldreboendet Änggårdsbacken i Göteborg börjat använda sig av interaktiva spel för demenssjuka. – Äldreomsorgen behöver mer välfärdsteknik, säger Diana Roos, specialistundersköterska på boendet. Mer på ka.se…

Läs mer

Annons

Demens ökar – nya krav på vården

I dag fattar regeringen beslut om en nationell demensstrategi, något som har varit efterfrågat av experter under flera år. Målet är att vården nu ska bli mer jämlik. Mer på sverigesradio.se…
Annons

Palliation ABC

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god…


Luktsinnet kan ge svar om demens

Äldre har ofta ett försämrat luktsinne. Forskare i Stockholm har också kunnat visa att det finns ett samband med ett sämre luktsinne och demens. Mer på sverigesradio.se…


Annons

Forskningssatsning för att förbättra demensvård

Tre studier i samarbete mellan Sundsvalls kommuns hemsjukvård och Mittuniversitetet ska leda till att situationen både för den sjuke och personalen förbättras. Bland annat ska man ta reda på hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att…


Lärande exempel

Runt om i landet utvecklas personcentrerade arbetssätt för att förebygga svåra situationer som kan leda till tvångs- och begränsningsåtgärder. Här kan du ta del av en rad lärande exempel på detta. Mer på demenscentrum.se…


Många saknar demensutbildning

I mer än hälften av landets hemtjänster saknas det personal som gått en längre utbildning om demens. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Mer på ka.se…


Hemtjänsten vet för lite om demens

Många som är demenssjuka behöver hjälp från hemtjänsten. Trots det saknar hemtjänstens personal ofta kunskaper om just demenssjukdomar. Mer på sverigesradio.se…Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i tre parallella forskningsprojekt under 2018 där bland annat hemsjukvården…


Körsång ger kraft och energi

Minskad stress och ångest, snabbare tillfrisknande och boostat immunsystem. Att sjunga i kör är rena hälsokuren och har så många positiva effekter på hjärnan att det till och med tros motverka demens. Mer på dagen.se…


Körsång för dementa

När det är dags för veckans körträning kommer några deltagare ensamma. Andra kommer med en partner, annan anhörig eller i sällskap med en anställd ledsagare. Mer på etc.se…Färre demenssjuka än väntat

Antalet svenskar med demenssjukdom 2016 var betydligt färre än beräknat, enligt rapporten Demensförekomst i Sverige. Mer på senioren.se…


Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

SNAC-studiens nya rapport Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar…


Nu Silviacertifieras våra demensboenden!

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar. Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård och tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Läs mer…
Nytt demenscentrum byggs i Nybro

När Nybro Kommun bygger nytt demenscentrum satsar man på personal och kvalitet. Satsningen innebär 17 nya vårdplatser. Mer på sverigesradio.se…900 medarbetare i Falkenbergs kommun i stor demensutbildning

Under året satsar Falkenbergs kommun på kompetensutbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen. – Ny kunskap om demenssjukdomar gör att vi blir ännu mer professionella i bemötandet av både brukare och anhöriga, säger Wiveka Rickskog, demenssamordnare…


Grannarna ligger steget före Sverige

I våras antog världshälsoorganisationen WHO en global handlingsplan mot demenssjukdomar. Därmed visar WHO vägen för sina 194 medlemsländer, av vilka bara 29 har en nationell demensplan. I Norden är både Norge och Danmark inne på…
Hur unga eller gamla är ni?

Hej! De allra flesta av er som läser det här arbetar i äldreomsorgen, ungefär 8 av 10. Det vet vi för att vi har frågat och för att många av er tagit er tid och svarat,…


Diagnosen UNS ökar dödligheten

Hon undersökte diagnoserna på demensboenden i Malmö. Och hittade den obestämda diagnosen demens UNS, utan närmare specifikation. – Konsekvenserna för patienterna kan bli förödande, säger Iris Zahirovic, läkare och doktorand. Mer på aftonbladet.se…

Läkemedel kan hjälpa vid måttlig demens

Vissa inflammationshämmande mediciner kan ha positiva effekter för patienter med måttlig Alzheimers sjukdom. Det visar forskning vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Mer på demenscentrum.se…


Ny webbutbildning om musik som omvårdnad

En ny webbutbildning tar upp hur musik kan användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Utbildningen är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Mer på demenscentrum.se…Levnadsberättelsen är grunden till allt

Hur ska man bemöta en person som man inte vet ett dugg om? Det undrade Bertha Ragnarsdóttir och skrev boken ”Här är ditt liv Greta Pettersson”. En bok om vikten av att skriva och använda…


Göran berättar om att leva med demens

Under hösten har ett intressant projekt pågått i Hagfors. Som en av nio kommuner har man deltagit i ett projekt som går ut på att demenssjuka och deras anhöriga har fått möjlighet att träffas och…
Demenssjukdomar ökar mest i utvecklingsländer

Färska siffror vittnar om demenssjukdomarnas globala utbredning och skenande kostnader. Var tredje sekund insjuknar en person i världen och ökningstakten är störst i den fattigaste delen. Mer på demenscentrum.se…


För anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg

Tips och råd som är lättilgängliga via mobiltelefonen. Det är syftet med de mobilappar som Svenskt Demenscentrum tar fram inom ramen för utbildningspaketet Nollvision. För närvarande finns en app för anhöriga. Den är gratis att ladda…