Annons

Fler artiklar om debatt


Annons

”Aggressiva anhöriga pressar personal”

Personal inom äldreomsorgen utsätts allt oftare för rättshaveristiskt beteende från anhöriga. Det kan innebära återkommande aggressiva mejl, rutinmässiga anmälningar och överklaganden eller inspelningar och hot om att kontakta massmedier, skriver Jakob Carlander, leg psykoterapeut. Mer…Annons

Tekniken har en nyckel till framtidens äldreomsorg

Det är dags att se välfärdsteknologin som ett redskap för att underlätta kommunikation och bidra till ökat självbestämmande för äldre. Rätt använd kan den höja kvaliteten i äldreomsorgen. Mer på dagenssamhalle.se…Debatt: Dementa behöver kunna tvångsvårdas

Gruppen dementa fortsätter att öka och kommer att fortsätta göra så i framtiden. Men den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom, skriver…


Annons

Debatt: Vi vill prata om #tystnaden

”Rädslan för repressalier väger ofta tyngre än viljan att berätta”. Idag börjar vår temavecka om #tystnaden som breder ut sig på våra arbetsplatser. Tre mediechefer i Västernorrland skriver om ett unikt samarbete som börjar idag….


Debatt: Billigare låta kommunerna sköta dosmedicinen

Det är dags att låta kommunernas sjuksköterskor styra användandet av dospackade läkemedel. En sådan förändring innebär ökad säkerhet för patienterna, en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen, mindre bortslösade läkemedel och därmed också en minskad läkemedelsnota för…