Annons

Fler artiklar om arbetsmiljö

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun. – Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal. Mer på suntarbetsliv.se…

Läs mer

Annons

Stora arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven. Stress, hot, bristande rutiner och belastningsskador är några orsaker till att mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven. Mer på…


Friskare med nya arbetstider

Inom äldreomsorgen tittas det nu på möjligheter till schemaändringar som ett led i att förbättra arbetsmiljön. Det handlar dels om att få bort delade turer, men också om det går att minska att personalen jobbar…


Anställd spred skräck på boende

En anställd på ett äldreboende har stängts av från sin arbetsplats efter att ha kränkt brukare. Den anställde satte även skräck i sina kollegor som höll tyst om trakasserierna av rädsla för sin arbetskamrat. Mer…


Annons
Metodicum: Från deltidsnorm till heltidsnorm

Delad börda lättar samvetsstress i vården

Personalen i äldreomsorgen stressas av dåligt samvete när tiden inte räcker för att ge den bästa vården. Gunilla Strandberg och hennes forskarkollegor har utvecklat en metod mot stressen som går ut på att se vad…


Onödigt arbete skapar stress

Ett exempel är att man är specialutbildad för att arbeta med demenssjuka men får ägna det mesta av sin arbetstid åt bruk­are med helt annan problematik. Det kan gå ut över självkänslan. – Om kraven ligger…


AnnonsArbetsmiljön i hem ska granskas

Vad har man för rättigheter när man jobbar hemma hos någon? Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans. Mer på ka.se…